Izabela Nowak

076-866 52 29

izabela.nowak@mikefastigheter.se

  • Specialist kommersiella fastigheter
  • Förmedlar bostadsrätter
  • Värdering
  • Nyproduktion
  • Förmedlar hyreshus
  • Förmedlar fastigheter
  • Förmedlar kommersiella fastigheter
  • Förmedlar tomter
  • Förmedlar lokaler