Student

Du kan bli studentmedlem i Mäklarsamfundet under den tid du genomgår den utbildning som krävs för att registrera dig som fastighetsmäklare. Som studentmedlem får du nyhetsbrev, information, erbjudanden och inbjudningar till branschevent via e-post, under hela din studietid.

Studenter har rätt att närvara på möten och har där yttranderätt, men inte rösträtt. Efter avslutad utbildning upphör medlemskapet i Mäklarsamfundet och för en personlig anslutning som ledamot krävs sedvanlig ansökan för fastighetsmäklare. Vi hjälper dig med ansvarsförsäkringar och andra tjänster. Medlemsavgiften till Mäklarsamfundet är 100 kr för hela studietiden.

Kontakta Martina Lindberg om du har frågor eller vill bli medlem, martina@maklarsamfundet.se eller 08-555 00 900.

Skapad 5 juli 2018
Uppdaterad 24 mars 2023