Svensk Mäklarstatistik

Oskar Öholm

Nyhet

"Bostadsmarknaden visar musklerna med breda prisuppgångar”

Priserna fortsätter att öka i april, enligt Svensk Mäklarstatistik.Bostadsrätterna i centrala Göteborg ökade med över +2% och i Storgöteborg, Storstockholm och centrala Stockholm något under +2%. I...
View full page
Stigande bostadspriser

Nyhet

Stigande bostadspriser i mars: “Verkar som att våren är på väg”

Under mars steg priserna på bostadsrätter med +1,8% och villor med +1,1%. Störst prisökning under mars var det i Storstockholm och centrala Göteborg med över +2%. I Malmöområdet ökade priserna med...
View full page
Statistik

Nyhet

Bostadspriserna något nedåt i januari – men ökad försäljning

Något sjunkande priser på både bostadsrätter och villor i januari, visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. På årsbasis har priserna på bostadsrätter ökat med +1,7% medan villorna...
View full page
Bostadspriser

Nyhet

Fortsatt nedgång på bostadsmarknaden i november

Priserna sjönk i november – och sett till 12 månader har priserna på bostadsrätter ökat med +1% medan villorna minskat med –3%. Däremot har villaförsäljningarna ökat något mot förra året. Sett till...
View full page
Marknaden i oktober

Nyhet

Marknaden i oktober: “Piggare än förra hösten”

– Prisnedgången sedan toppnoteringen i mars/april förra året är -10% för bostadsrätter och -13% för villor. Antalet sålda villor har börjat öka något. De senaste tre månaderna har det sålts +6% fler...
View full page
Bostadspriser

Nyhet

Oförändrade bostadspriser i riket men nedåt i storstadsområdena

Oförändrat eller nedåt, det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. På årsbasis har priserna i riket ökat med +1% för bostadsrätter och minskat med -6% för villor. – Sett över...
View full page
Bostadsrätter fortsatte uppåt i april

Nyhet

Bostadsrätter fortsatte uppåt i april

I april ökade priserna för bostadsrätter i storstadsområdena genomgående. Storgöteborg och Stormalmö ökade med +2% medan Storstockholm ökade med +1%. Priserna i centrala Stockholm var oförändrade...
View full page
Jonas Rosén

Nyhet

Rekyl på bostadsmarknaden

Under februari steg priserna på bostadsrätter med +1% medan villapriserna var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på -11% för bostadsrätter och -13% för villor enligt ett...
View full page
Jonas Rosén

Nyhet

Bostadspriserna fortsatt nedåt i januari – utom i centrala Stockholm

Priserna sjunker, men i något lugnare takt. Det visar de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik. Centrala Stockholm sticker ut med en prisuppgång på +1%. I centrala Malmö var priserna...
View full page
Kenneth Ivarsson

Nyhet

Svensk Mäklarstatistik: ”Nu kan vi ge alla kunder samma villkor”

Nyligen fattade Konkurrensverket beslut till Svensk Mäklarstatistiks fördel. Här berättar VD Kenneth Ivarsson om varför arbetet med att övertyga Konkurrensverket om behovet av likabehandling av alla...
View full page
Priser

Nyhet

”Viktigt att nyansera bilden av stora prisfall”

Förra veckan publicerade Svensk Mäklarstatistik en uppdaterad lägesbild av svensk bostadsmarknad. Enligt statistiken föll priset på bostadsrätter med 19 procent i Blekinge under 2022. Tittar man på...
View full page
Jonas Rosén

Nyhet

Fortsatt nedgång på bostadsmarknaden i november

– Den ekonomiska oron fortsatte påverka bostadsmarknaden i november. På villamarknaden var skillnaden mellan utgångspriset och slutpriset negativt på riksnivå för första gången sedan december 2012....
View full page
Bostadspriserna fortsatte nedåt i oktober

Nyhet

Bostadspriserna fortsatte nedåt i oktober

På riksnivå var priserna på bostadsrätter oförändrade medan villor sjönk med -2%. Prisutvecklingen på årsbasis för bostadsrätter är nu -6% medan villorna ligger på -5%. – Vi märker en fortsatt...
View full page
Jonas Rosén

Nyhet

”En tendens till stabilisering”

”Trots breda prisfall ser vi en tendens till stabilisering i augustisiffrorna. Det stämmer överens med vad vi hör från våra medlemmar i de berörda marknaderna, som bekräftar att det finns en del oro...
View full page
Jonas Rosén

Nyhet

Sjunkande bostadspriser i maj

Till pressmeddelandet  
View full page
Mäklarsamfundet

Nyhet

Svensk Mäklarstatistik uppdaterar sin personuppgiftspolicy – Så berörs du

Uppdateringen berör en stor majoritet av Sveriges mäklarföretag, eftersom de allra flesta rapporterar in slutpriser till Svensk Mäklarstatistik. Med anledning av uppdateringen rekommenderas också...
View full page
Björn Wellhagen

Nyhet

Ökande bostadspriser i februari

I februari ökade priserna på bostadsrätter med +2% och villorna med +1%. På årsbasis har priserna på bostadsrätter ökat från +6% till +7% sedan förra månaden medan villornas årstakt minskade från...
View full page
Björn Wellhagen

Nyhet

Året inleds med stigande bostadspriser

Störst förändring hittar vi i centrala Stockholm där året inleddes med prisökningar på +2%. I centrala Göteborg och Storgöteborg ökade priserna med +1%. I Storstockholm och hela Malmöområdet var...
View full page
Björn Wellhagen

Nyhet

Små prisrörelser avslutade bostadsmarknaden 2021

Svensk Mäklarstatistik presenterade i dag prisstatistiken för december månad i ett pressmeddelande. – December brukar präglas av stillastående priser vilket de gör i alla redovisade områden...
View full page
Björn Wellhagen

Nyhet

Svensk Mäklarstatistik: Oförändrade bostadspriser i riket under november

Oförändrade priser på riksnivå, skriver Svensk Mäklarstatistik i ett pressmeddelande som redovisar för novembers bostadspriser. I storstadsområdena var prisbilden blandad mellan plus och minus....
View full page
Björn Wellhagen

Nyhet

Bostadsmarknad i olika riktning under oktober

– När i stort sett samtliga restriktioner nu tagits bort ser vi hur bostadsmarknaden återvänder till ett mer normalt läge där pandemin inte driver förändring i samma utsträckning som tidigare....
View full page
Hans Flink

Nyhet

Vad alla fastighetsmäklare borde veta om bostadspriserna

”Svensk Mäklarstatistik baseras på kontraktsdata direkt från mäklarsystemen. Det gör siffrorna både aktuella och trovärdiga. Dessutom är det den mest heltäckande statistiken eftersom även de affärer...
View full page
Björn Wellhagen

Nyhet

Fastighetsmäklarnas träffsäkra prognos för september

Antalet försäljningar under september nådde upp till samma historiskt höga nivåer som förra året. Sett till perioden januari-september så är antalet sålda villor och bostadsrätter på ny rekordnivå....
View full page
Så blir fastighetsmarknaden när restriktionerna släppt

Nyhet

Så blir marknaden när restriktionerna släppt

I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får Mäklarsamfundets medlemmar svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. Inför det fjärde kvartalet 2021 har 716 fastighetsmäklare över...
View full page
Bostadspriser

Nyhet

Oförändrade villapriser och bostadsrätter svagt uppåt i augusti

- Bostadsmarknaden har under sommaren gått in i ett lugnare läge, vilket vi ser som positivt. Det blir intressant att se om den utvecklingen fortsätter under hösten. Majoriteten av medlemmarna tror...
View full page