Grundutbildning för förmedling av jord- och skogsfastigheter

Fastighetsmäklare som har sin huvudsakliga förmedlingsverksamhet inom området för jord- och skogsfastigheter, eller den som vill lära sig mer om att förmedla jord- och skogsfastigheter erbjuds årligen en återkommande grundutbildning. Grundutbildningen för jord- och skogsfastigheter består av tre delkurser om två heldagar vardera.

Grundutbildning för förmedling av kommersiella fastigheter

Fastighetsmäklare som har sin huvudsakliga förmedlingsverksamhet inom området för kommersiella fastigheter, eller den som vill lära sig mer om att förmedla kommersiella fastigheter erbjuds årligen en återkommande grundutbildning. Grundutbildningen för jord- och skogsfastigheter består av tre delkurser om två heldagar vardera.