Ekonomi för storhusmäklare

En av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). Deltagande antingen digitalt eller på plats i Solna.

Utbildare: Bo Nordlund, teknologie doktor, Royne Schiess , Birgitta Nordström, Ida Gabre Branby, Ida Westgren samt Sara Jacobsson, skatt- och momsexperter.

Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter. Kursdagarna består av både föreläsningar och gruppövningar och syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.

Pris medlem: 7 400 kr + moms
Pris övriga: 8 900 kr + moms 
Plats: Digitalt eller hos Mäklarsamfundet i Solna.
Tid: Dag ett börjar kl. 09.00 och avslutas ca kl. 16.30, dag två börjar kl. 09.00 och avslutas ca kl. 16.00.
Målgrupp: Du som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av kommersiella fastigheter.
I kurspriset ingår kursdokumentation.

Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). De övriga är ”Juridik för storhusmäklare” och ”Analys och värdering av kommersiella fastigheter”. Efter genomförda utbildningar meddelar du oss om du vill ha ett diplom samt bli sökbar på vår webbplats som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom kommersiella fastigheter (gäller endast fastighetsmäklare som är medlem).