Ekonomi för storhusmäklare

En av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). Deltagande antingen digitalt eller på plats i Solna.

Utbildare: Carl-Henrik Ageman jur kand, Bjurfors Näringsliv. Royne Schiess och Andreas Nilsson samt Sara Jacobsson, skatt- och momsexperter från Tellus Tax. 

Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter. Kursdagarna består av både föreläsningar och gruppövningar och syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter. 

Plats: Vi erbjuder en hybridlösning vilket innebär att du kan gå på plats hos oss i Solna, eller delta digitalt via zoom.
Tid: Dag ett börjar kl. 09.00 och avslutas ca kl. 16.30, dag två börjar kl. 09.00 och avslutas ca kl. 16.00.
Målgrupp: Du som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av kommersiella fastigheter.
I kurspriset ingår kursdokumentation.

Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). De övriga är ”Juridik för storhusmäklare” och ”Analys och värdering av kommersiella fastigheter”. Efter genomförda utbildningar meddelar du oss om du vill ha ett diplom samt bli sökbar på vår webbplats som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom kommersiella fastigheter (gäller endast fastighetsmäklare som är medlem).

8900 kr exkl moms
7400 kr exkl moms