Juridik för storhusmäklare

En av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). Deltagande antingen digitalt eller på plats i Solna.

Kursledare från Landahl Advokatbyrå: Marianne Montelius, advokat, Maria Wideroth, advokat, Magnus Strömqvist, advokat, Caroline Winje, advokat, Sebastian Törnqvist, jurist samt Mats Sjöquist förbundsjurist Mäklarsamfundet.

Pris medlem: 6 900 kr + moms
Pris övriga: 8 300 kr + moms
Tid: Kursen startar dag 1 kl 9.00 och avslutas ca kl. 16.00 dag två.
Plats: Begränsat antal platser, 15 st, hos Mäklarsamfundet i Solna. 
Plats: Begränsat antal platser, 15 st, digitalt via Zoom.
Målgrupp: Kursen är en grundkurs för dig som har liten eller ingen tidigare erfarenhet av förmedling av kommersiella fastigheter.
I kurspriset ingår kursdokumentation.

Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). De övriga är ”Ekonomi för storhusmäklare” och ”Analys och värdering av kommersiella fastigheter”. Efter genomförda utbildningar meddelar du oss om du vill ha ett diplom samt bli sökbar på vår webbplats som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom kommersiella fastigheter (gäller endast fastighetsmäklare som är medlem).