Juridik för storhusmäklare

En av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). Deltagande antingen digitalt eller på plats i Solna.

Kursledare från Landahl Advokatbyrå: Maria Wideroth, advokat, Magnus Strömqvist, advokat, Caroline Winje, advokat, Sebastian Törnqvist, jurist samt Mats Sjöquist förbundsjurist Mäklarsamfundet.

Plats: Begränsat antal platser, 15 st, hos Mäklarsamfundet i Solna. 
Plats: Begränsat antal platser, 15 st, digitalt via Zoom.
Tid: Kursen startar dag 1 kl 10.00 och avslutas ca kl. 16.00 dag två.
Målgrupp: Kursen är en grundkurs för dig som har liten eller ingen tidigare erfarenhet av förmedling av kommersiella fastigheter.
I kurspriset ingår kursdokumentation.

Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). De övriga är ”Ekonomi för storhusmäklare” och ”Analys och värdering av kommersiella fastigheter”. Efter genomförda utbildningar meddelar du oss om du vill ha ett diplom samt bli sökbar på vår webbplats som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom kommersiella fastigheter (gäller endast fastighetsmäklare som är medlem).

8300 kr exkl moms
6900 kr exkl moms