Skoglig grundkurs

En av tre grundkurser för specialister inom området Jord och Skog. Under två dagar kommer du få grundläggande kunskaper och en god insikt i vad det innebär att äga och förvalta skog med den gröna skogsbruksplanen som utgångspunkt.

Genom teoretiska och praktiska moment får du en inblick i skogsproduktion och miljöhänsyn samt kännedom om begrepp och kostnader med mera. Under kursen tas också frågor upp om försäljningsformer för virke, skogens sociala värden, skoglig historik, skogspolitik. En stor del av kursen är förlagd i skogen.

OBS! Mobiltäckningen är mycket begränsad utom för Telia. WiFi fungerar dock utmärkt.

"Fastighetsbildning och arrende",  "Värdering och förmedling av gårdar" och "Skoglig grundkurs" är de kurser som ingår i grundutbildningen. Efter genomförda utbildningar meddelar du oss om du vill ha ett diplom samt bli sökbar på vår webbplats som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom jord- och skogsfastigheter (gäller endast fastighetsmäklare som är medlem). 

Pris medlem: 7 900 kr + moms
Pris övriga: 9 500 kr + moms
Kursen startar 10.00 dag 1 och avslutas ca 17.00 dag två. Kaffe serveras från 09.30 dag 1.
Plats: Gammelkroppa Skogsskola, Filipstad
Målgrupp: Kursen är en grundkurs för dig som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av jord- och skogsfastigheter.
Helpension i enkelrum ingår i priset.

Preliminärt program - Gammelkroppa Skogsskola

Dag 1
0930 - 1000 Anmälan och kaffe i Restaurangen
1000 - 1030 Introduktion till kursen Skogsgrunden
1130 - 1200 Från istid till nutid. Skogliga begrepp. Ståndorten och dess betydelse. Skogsbruk på naturens villkor - Föreläsning
1200 - 1300 Lunch
1300 - 1430 Ståndortens betydelse, fältexkursion- Fältövning
1430 - 1500 Kaffe
1500 - 1600 Skogsuppskattning och bonitering - Föreläsning
1600 - 1730 Skogsuppskattning och bonitering i praktiken - Fältövning
1730 - 1900 Vildmarks SPA
1900 - Middag

Dag 2
0700 - 0800 Frukost
0800 - 0900 Skogsbruksplan, vad är det? -  Föreläsning
0930 - 1000 Kaffe
1000 - 1200 Trakthyggesbrukets olika faser. Föryngring, markberedning, plantering, frö och plantor. Röjning, gallring, föryngringsavverkning & natur och kulturvård i skogsbruket - Föreläsning
1200 - 1300 Lunch
1300 - 1430 Försäljningsformer för virke. Skador och skadegörare
1430 - 1500 Kaffe i fält
1500 - 1630 Fältexkursion, Avverkning/gallring- Fältövning
1630 - 1700 Avslutning