Skoglig grundkurs

Skoglig grundkurs är den första av tre grundkurser för att bli sökbar som specialist inom området Jord och Skog. Utbildningen är en grundkurs för dig som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av jord- och skogsfastigheter.

Under två dagar kommer du få grundläggande kunskaper och en god insikt i vad det innebär att äga och förvalta skog med skogsbruksplanen som utgångspunkt.
Genom teoretiska och praktiska moment får du en inblick i skogsproduktion, skogsuppskattning och miljöhänsyn samt kännedom om begrepp och kostnader med mera. Under kursen tas också frågor upp om försäljningsformer för virke, skogens sociala värden, skoglig historik samt skogslagstiftning. En stor del av kursen är förlagd i skogen.

Kursledare är följande: 
Mats Fröjdenstam, Skogsmästare och reg. Fastighetsmäklare. Franchisetagare på Areal i Örebro
Gregers Winbo, Skogsmästare och reg. Fastighetsmäklare. Franchisetagare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Falköping och Tidaholm
Ludvig Jakobsson, Skogsmästare och reg. Fastighetsmäklare. Franchisetagare på HusmanHagberg i Kungshamn och Strömstad

"Skoglig grundkurs" "Värdering och förmedling av gårdar" och "Fastighetsbildning och arrende" är de kurser som ingår i grundutbildningen Jord och skog. 
Meddela oss (per mejl till utbildning@maklarsamfundet.se) efter genomförda utbildningar så erhåller du ett diplom och du som är medlem blir sökbar hos oss som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom jord- och skogsfastigheter. Observera att kurserna bygger på att du går dem i ovan nämna ordning för att fullt tillgodogöra dig hela utbildningen. 

Plats: Ånnaboda, väster om Örebro
https://firstcamp.se/destinationer/annaboda-orebro
Kursen startar 10.00 dag 1 (kaffe från 09.30) och avslutas ca 17.00 dag två. 

I kursen ingår helpension en natt i enkelrum samt kursdokumentation.
Vill du boka på ytterligare en natt vänder du dig till anläggningen och bokar själv för egen kostnad.