Skoglig grundkurs

En av tre grundkurser för specialister inom området Jord och Skog. Under två dagar kommer du få grundläggande kunskaper och en god insikt i vad det innebär att äga och förvalta skog med den gröna skogsbruksplanen som utgångspunkt.

Kursledare är Mats Fröjdenstam, Skogsmästare och Reg. Fastighetsmäklare.

Genom teoretiska och praktiska moment får du en inblick i skogsproduktion och miljöhänsyn samt kännedom om begrepp och kostnader med mera. Under kursen tas också frågor upp om försäljningsformer för virke, skogens sociala värden, skoglig historik, skogspolitik, lagar m.m. En del av kursen är förlagd i skogen och du bör ha kläder för att gå/vistas i terräng.

Pris medlem: 8 200 kr + moms
Pris övriga: 10 200 kr + moms
Helpension i enkelrum ingår i priset.
Kursen startar 10.00 dag 1 och avslutas ca 17.00 dag två. Kaffe serveras från 09.30 dag 1.
Plats: Ånnaboda, väster om Örebro, https://firstcamp.se/destinationer/annaboda-orebro
Målgrupp: Kursen är en grundkurs för dig som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av jord- och skogsfastigheter.

"Fastighetsbildning och arrende",  "Värdering och förmedling av gårdar" och "Skoglig grundkurs" är de kurser som ingår i grundutbildningen. Efter genomförda utbildningar meddelar du oss om du vill ha ett diplom samt bli sökbar på vår webbplats som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom jord- och skogsfastigheter (gäller endast fastighetsmäklare som är medlem). 

10200 kr exkl moms
8200 kr exkl moms