Värdering och förmedling av gårdar

En av tre grundkurser för specialister inom området Jord och Skog. Kursen visar både teoretiskt och praktiskt på faktorer som bestämmer värdet på lantbruksfastigheter.

Kursledare: Gregers Winbo, skogsmästare och fastighetsmäklare

Du får en teoretisk genomgång av de begrepp och faktorer som påverkar en gårds värde. Därefter gör vi ett besök på en gård där du praktiskt får tillämpa dina nya kunskaper genom diskussion och räkneövningar. Avslutningsvis sker en genomgång av förmedlingsprocessen för gårdar, från intag, objektbeskrivning, kontraktsskrivning och avslut.

"Värdering och förmedling av gårdar", "Fastighetsbildning och arrende", och "Skoglig grundkurs" är de kurser som ingår i grundutbildningen. Efter genomförda utbildningar meddelar du oss om du vill ha ett diplom samt bli sökbar på vår webbplats som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom jord- och skogsfastigheter (gäller endast fastighetsmäklare som är medlem).

Målgrupp: Kursen är en av tre grundkurser för dig som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av jord- och skogsfastigheter.
Plats: Herrljunga, kursen börjar dag 1 klockan 10.00 med kaffe från 09.30 och avslutas dag 2 ca 16.00
Pris medlemmar: 6 900 kr + moms
Pris övriga: 8 200 kr + moms
I kurspriset ingår helpension och kursdokumentation.

8200 kr exkl moms
6900 kr exkl moms