Indirekt nettoskuldsättning

Niklas Rollgard

Nyhet

FMI:s tematiska tillsyn avslutad

Vi beklagar att FMI har valt att gå fram så hårt i sin tillsyn och i så stor utsträckning valt att meddela varningar i ett läge där det handlar om en relativt ny och synnerligen svårtillämpad...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Tematisk tillsyn avseende bostadsrättens indirekta nettoskuld

Redan i samband med remissförfarandet inför lagändringen framfördes synpunkter på att utformningen av bestämmelsen sannolikt skulle komma att leda till betydande problem i fråga om dess tillämpning,...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Oklarheter kring andelstal i mäklarbilder

Mäklarsamfundet har vid upprepade tillfällen informerat om de nya bestämmelserna som trädde i kraft vid årsskiftet dels avseende skyldigheter för bostadsrättsföreningar och bostadsutvecklare vid...
View full page
Louise Åhl Rosell

Nyhet

Indirekt nettoskuldsättning – vanligaste frågorna (och svaren)

För dig som hellre tar del av en mer utförlig beskrivning av dessa frågor och svar samt ytterligare frågeställningar, våra svar på dem och ett räkneexempel, har vi sammanställt en text...
View full page
Klicktoppen 2022

Nyhet

Klicktoppen 2022 – det engagerade mest under förra året

1. Praktisk vägledning när en köpare inte kan tillträda ”I nuläget får vi en del samtal som handlar om att köpare inte har möjlighet att tillträda. I rådande läge är det inte konstigt och...
View full page
Webinarium

Nyhet

Bostadsrättens indirekta nettoskuld - Inspelat webinarium

Webinariet finns att ta del av på vår sajt för dig som är medlem och inloggad. Till det inspelade...
View full page
Inspelade webinarier

Nyhet

Inspelade webinarier för mellandagarna

Den 1 januari 2023 träder en hel del ändringar i bland annat bostadsrättslagen och fastighetsmäklarlagen i kraft. Detta innebär en rad förändringar som kommer att påverka hur vi som mäklare ska agera...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Så räknar du ut en bostadsrätts indirekta nettoskuldsättning

Mäklarsamfundets chefsjurist Niklas Rollgard förklarar hur du räknar ut den. Du som är medlem kan också logga in och se det inspelade webinariet med revisor Margareta Kleberg som reder ut...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning – hur räknas den ut?

Vi har sedan tidigare informerat om de ändringar i bostadsrättslagen och fastighetsmäklarlagen som kommer att träda ikraft vid årsskiftet. De ändringar som genomförs i bostadsrättslagen gäller främst...
View full page