Fullmakt

Sophia Bark

Nyhet

Fullmakter - vid köp eller försäljning av fastighet och bostadsrätt

Inom ramen för handlingsplikten ingår att hjälpa parter att upprätta en fullmakt om det behövs. Det händer att en köpare eller säljare har upprättat en fullmakt (fullmaktsgivare) och gett en person...
View full page

Nyhet

Mäklare varnad för agerande utanför sin begränsade fullmakt

Fastighetsmäklaren hade i uppdrag att förmedla en fastighet där säljarna nyligen hade anordnat ett nytt avloppssystem som inte hade godkänts av kommunen. Denna information hade fastighetsmäklaren...
View full page