Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Penningtvätt
Juridik
17 juni 2021
Mäklarsamfundet ser nu över marknaden för olika tjänster på penningtvättsområdet för att kunna hjälpa dig som mäklarföretagare att välja kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster för både riskbedömning och för kundkännedomsprocess. Vi vill göra dig uppmärksam på att ”hjälp är på väg” och det därför kan vara en god idé att invänta resultatet av vår granskning innan du tar beslut i valet av leverantör av KYC-tjänst.
Fanny Norsten
Juridik
17 juni 2021
Dokumentation från badrumsrenoveringen är något som köpare ofta efterfrågar för att försäkra sig om att badrummet är i gott skick och att arbetena är utförda av någon som är behörig eller auktoriserad att utföra dessa. I veckans nyhetsbrev går Mäklarsamfundets bitr. förbundsjurist Fanny Norsten igenom vilka olika typer av dokumentation som finns och vikten av att informationen kring detta blir korrekt vid marknadsföringen av en bostad.
Den nya fastighetsmäklarlagen
Juridik
17 juni 2021
Har du koll på vilka förändringar i fastighetsmäklarlagen som träder i kraft den 1 juli? Klart du har! Men repetition är kunskapens moder, så här kommer en kort sammanfattning av några av de största förändringarna du som fastighetsmäklare snart behöver ta hänsyn till.
Louise Åhl Rosell
Juridik
3 juni 2021
I och med lagändringen gäller fortsatt strikt krav på objektsbeskrivningar, men med utökade möjligheter att tillhandahålla dem till tilltänkta köpare.
Felicia Idbrant
Juridik
20 maj 2021
Från och med den 1 juli 2021 föreslås den nya fastighetsmäklarlagen att träda i kraft. Två förändringar som sker i den nya lagen är att uppdrags- och depositionsavtalen kommer kunna signeras digitalt och att förbudet mot närståendeförmedling utvidgas. I detta nyhetsbrev ska vi se lite närmare på dessa två förändringar.
Niklas Rollgard
Juridik
6 maj 2021
Som vi redan tidigare har informerat om kommer, om inget oförutsett händer, en ny fastighetsmäklarlag att träda ikraft den 1 juli 2021. Från Mäklarsamfundet vill vi uppmärksamma detta genom att i kommande nyhetsbrev belysa de största nyheterna och försöka redogöra för några av de konsekvenser som följer av den nya lagen.
Jonas Anderberg
Bransch, Juridik
22 april 2021
Med några mindre ändringar och tillägg på inrådan från Lagrådet, föreslår regeringen i propositionen 2020/21:119  införandet av en ny fastighetsmäklarlag med ikraftträdande den 1 juli 2021. Regeringens lagförslag bygger på det förslag som 2017 års fastighetsmäklarutredning tidigare presenterat i sitt betänkande, SOU 2018:64, dock med några noterbara undantag.
Emil Ericsson
Juridik
22 april 2021
En het fråga de senaste åren har varit tolkningen av förhandsavtal. Det har pågått flera tvister om bland annat hur begreppet ”beräknad tid för upplåtelse” ska tolkas och var gränsen går för när upplåtelse kan anses ha skett inom ”skälig tid” från den beräknade tidpunkten. Nu verkar det åtminstone som om en av dessa frågor har fått ett svar.
Fanny Norsten
Juridik
8 april 2021
Nu när vårsolen börjar titta fram så längtar många efter att få vara ute i den friska luften och tankar på att bygga en ny altan eller kanske bygga ut den gamla börjar växa fram hos många. En stor altan eller en mysig uteplats är ofta av betydande värde för en bostad och kan väcka intresse från spekulanter. Altaner är ofta enkla till sin utformning men det många inte tänker på är att altanen, eller insynsskyddet runt uteplatsen, i många fall kan kräva bygglov. I veckans nyhetsbrev reder vi ut vilka regler man behöver ta hänsyn till och vad som kan vara bra att tänka på när ni förmedlar ett objekt med en altan eller en uteplats.
Louise Åhl Rosell
Juridik
25 mars 2021
Kommande förändringar, särskilt höjningar, av en bostadsrättsförenings årsavgift är en omständighet som kan ha stor betydelse för köpare – där råder nog inga delade meningar. Men hur ser ert kontrollansvar ut för sådan info?