Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Niklas Rollgard
Juridik
19 september 2019
I ett beslut från 2017 varnade Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, en fastighetsmäklare för att denne i samband med en kontraktsskrivning inte upplyste köparen om att det näst högsta budet hade återkallats av budgivaren. Beslutet uppmärksammades en del och kommenterades bland annat i ett tidigare nyhetsbrev i september 2017. Det sista ordet var dock inte sagt i och med FMI:s beslut utan frågan togs upp till prövning av både Förvaltningsrätten och Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd, FRN. Nedan följer en samlad redogörelse för hur mäklarens skyldigheter i detta avseende har bedömts.
Fredrik Aldmo
Juridik
6 september 2019
Du som ringt till Mäklarsamfundets juristavdelning med en arbetsrättslig fråga känner säkert till att vi har som policy att vi inte lämnar rådgivning i arbetsrättsliga frågor. Däremot kan vi besvara vad som gäller ur perspektivet god fastighetsmäklarsed vid exempelvis byte av arbetsgivare och hur pågående uppdrag bör hanteras i en sådan situation. I denna artikel kan du som anställd och arbetsgivare läsa mer om detta.
Emil Cargill-Ek
Juridik
22 augusti 2019
Fastighetsmäklarinspektionen har utfärdat nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 augusti 2019 och det mesta är sig likt, men Mäklarsamfundet vill uppmärksamma på några viktiga nyheter, framför allt vad gäller identitetskontrollen av distanskunder.
Fredrik Aldmo
Juridik
14 juni 2019
Under försommaren är det många fritidshus till salu runt om i landet, ett viktigt försäljningsargument brukar vara tillgången till brygga eller båtplats. Tyvärr förekommer det fall där det i efterhand visat sig att det aldrig ingick någon brygg- eller båtplats i köpet. I denna artikel redogör Fredrik Aldmo för vad du som fastighetsmäklare bör tänka på för att förebygga tvister om bryggor och båtplatser.
Niklas Rollgard
Juridik
29 maj 2019
Alltsedan marknaden för nyproducerade bostadsrätter började stanna av för några år sedan har en av de mer centrala frågeställningarna varit under vilka omständigheter en förhandstecknare kan ”ta sig ur” ett förhandsavtal. Praxis på dessa områden har varit sparsam men till följd av att ett antal förhandstecknare på senare tid har vänt sig till domstol för att pröva sin rätt gentemot sina bostadsrättföreningar har det nu kommit några intressanta tingsrättsdomar som kan ge en indikation på i vilken riktning juridiken pekar.
Emil Cargill-Ek
Juridik
16 maj 2019
Att använda en så kallad provisionstrappa som ersättningsmodell är ett populärt alternativ till den traditionella raka provisionen. Om den används på rätt sätt kan provisionstrappan medföra både ett för säljaren högre försäljningspris och en högre provision för mäklaren. Det finns emellertid några saker att tänka på vid användningen av provisionstrappan. FRN har i ett beslut redogjort för förutsättningarna för att använda provisionstrappa.
Mäklarsamfundet
Juridik
9 maj 2019
Mäklarsamfundet har under en begränsad tid kunnat erbjuda medlemmar förlängd kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon. Från och med den 1 juni 2019 återgår vi till ordinarie tidsram för den kostnadsfria juridiska rådgivningen. Från och med detta datum kommer alla rådgivningssamtal som inte överstiger 5 minuter vara kostnadsfria. För längre samtal, e-post och övrig juridisk rådgivning betalar du som medlem, precis som tidigare, endast 466 kr exklusive moms per påbörjad kvart.
Louise Åhl Rosell
Juridik
2 maj 2019
Ett par nyligen avgjorde ärenden hos Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN, ger oss anledning att belysa ett par saker rörande upplysningsskyldigheten.
Louise Åhl Rosell
Juridik
17 april 2019
Med anledning dels av tidigare information om kommande förändringar i fastighetsmäklarlagen, dels utskick gällande möjligheten till digitala underskrifter i vissa mäklarssytem, önskar vi klarlägga vad som i nuläget gäller angående digitala underskrifter i mäklarvardagen.
Annika Ahlberg
Juridik
4 april 2019
Möjligheten att lämna en framtidsfullmakt har snart funnits i två år. Mäklarsamfundets jurister får en del frågor om hur sådana fullmakter kan användas i samband med ett förmedlingsuppdrag. Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till ordningen med god man och förvaltare och är ett komplement till vanliga fullmakter. De ger den enskilde en möjlighet att själv utse den som ska ta hand om personliga och ekonomiska angelägenheter när man själv förlorat den förmågan. I artikeln uppmärksammas bland annat formkraven och de grund läggande förutsättningarna för användningen av framtidsfullmakter vid bostadsöverlåtelser.