Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Niklas Rollgard
Juridik
6 maj 2021
Som vi redan tidigare har informerat om kommer, om inget oförutsett händer, en ny fastighetsmäklarlag att träda ikraft den 1 juli 2021. Från Mäklarsamfundet vill vi uppmärksamma detta genom att i kommande nyhetsbrev belysa de största nyheterna och försöka redogöra för några av de konsekvenser som följer av den nya lagen.
Jonas Anderberg
Bransch, Juridik
22 april 2021
Med några mindre ändringar och tillägg på inrådan från Lagrådet, föreslår regeringen i propositionen 2020/21:119  införandet av en ny fastighetsmäklarlag med ikraftträdande den 1 juli 2021. Regeringens lagförslag bygger på det förslag som 2017 års fastighetsmäklarutredning tidigare presenterat i sitt betänkande, SOU 2018:64, dock med några noterbara undantag.
Emil Ericsson
Juridik
22 april 2021
En het fråga de senaste åren har varit tolkningen av förhandsavtal. Det har pågått flera tvister om bland annat hur begreppet ”beräknad tid för upplåtelse” ska tolkas och var gränsen går för när upplåtelse kan anses ha skett inom ”skälig tid” från den beräknade tidpunkten. Nu verkar det åtminstone som om en av dessa frågor har fått ett svar.
Fanny Norsten
Juridik
8 april 2021
Nu när vårsolen börjar titta fram så längtar många efter att få vara ute i den friska luften och tankar på att bygga en ny altan eller kanske bygga ut den gamla börjar växa fram hos många. En stor altan eller en mysig uteplats är ofta av betydande värde för en bostad och kan väcka intresse från spekulanter. Altaner är ofta enkla till sin utformning men det många inte tänker på är att altanen, eller insynsskyddet runt uteplatsen, i många fall kan kräva bygglov. I veckans nyhetsbrev reder vi ut vilka regler man behöver ta hänsyn till och vad som kan vara bra att tänka på när ni förmedlar ett objekt med en altan eller en uteplats.
Louise Åhl Rosell
Juridik
25 mars 2021
Kommande förändringar, särskilt höjningar, av en bostadsrättsförenings årsavgift är en omständighet som kan ha stor betydelse för köpare – där råder nog inga delade meningar. Men hur ser ert kontrollansvar ut för sådan info?
Felicia Idbrant
Juridik
11 mars 2021
Fullmakt i dödsbon, framtidsfullmakter, fullmakt vid flera säljare eller köpare – situationerna är minst sagt många när fullmakter kommer på tal inom ramen av era förmedlingsuppdrag. Om det finns flera fullmaktshavare angivna i fullmakten brukar det också finnas angivet på vilket sätt de har rätt att företräda fullmaktsgivaren; i förening eller var för sig. Men hur ska fullmakten tolkas när detta inte närmare är beskrivet?
Emil Ericsson
Juridik
25 februari 2021
En ny rapport från Finanspolisen visar tydligt att fastighetsmarknaden i Sverige utnyttjas för penningtvätt. Rapporten visar också att fastighetsmäklarna har blivit viktiga möjliggörare och ibland utnyttjas för penningtvätt genom fastighetsaffärer och brottsliga bolåneupplägg. Rapportering till Finanspolisen, från fastighetsmäklarna, om misstänkt penningtvätt förekommer nästan inte, samtidigt som bankerna rapporterar desto mer.
Niklas Rollgard
Juridik
11 februari 2021
Med anledning av att vi i vårt förra nyhetsbrev informerade om de branschgemensamma riktlinjerna för avslutade anställningar i fastighetsmäklarbranschen vill vi härmed följa upp med en kort kommentar till hur och varför dessa riktlinjer har arbetats fram och syftet med dem och passar även på att göra en liten fördjupning i de mest centrala frågeställningarna.
Jonas Anderberg
Juridik
5 februari 2021
Regeringen föreslår i lagrådsremissen införandet av en ny fastighetsmäklarlag, som när den träder ikraft den 1 juli ska ersätta den nuvarande.  Regeringens lagförslag motsvarar i allt väsentligt det förslag som 2017 års fastighetsmäklarutredning tidigare presenterat i sitt betänkande, SOU 2018:64, dock med några noterbara undantag.
Fanny Norsten
Juridik
28 januari 2021
En vanlig fråga till juristerna på Mäklarsamfundet är hur antalet rum ska redovisas på ett korrekt sätt vid marknadsföringen av en bostad. Det har nyligen kommit avgöranden från Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) som avser just detta.