Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Matilda Bergström
Juridik
13 januari 2022
Mäklarsamfundet presenterade nyligen resultatet av det projektarbete som pågått större delen av fjolåret under arbetsnamnet ”Ett digital AML-stöd till fastighetsmäklarbranschen”. Som säkert är bekant är ”AML” en förkortning av den engelska benämningen för det vi kallar ”åtgärder mot penningtvätt”, så stödet i fråga tar sikte på fastighetsmäklarens skyldigheter enligt penningtvättslagen och är avsett att underlätta för mäklaren i rollen som s.k. verksamhetsutövare. Men vad består då det stöd Mäklarsamfundet tagit fram av och till vem eller vilka är stödet riktat?
Felicia Idbrant och Niklas Rollgard
Juridik
16 december 2021
Vi befinner oss återigen vid den tid på året då många reflekterar över det år som har gått och funderar över vad som väntar runt hörnet. 2021 har varit minst sagt spännande och det har hänt en hel del i och omkring fastighetsmäklarbranschen. Nu när året börjar lida mot sitt slut tänkte vi passa på att blicka tillbaka och sammanfatta några av de juridiknyheter som varit på tapeten under 2021.
Diego Ortíz del Gaiso
Juridik
2 december 2021
Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) prövar inte bara kundernas skadeståndsanspråk mot mäklare och begäran om nedsättning av provision, utan även tvister mellan mäklare angående konkurrerande provisionsanspråk. Det vanliga är att det endast är en provision som ska betalas och att nämnden avgör hur den provisionen ska fördelas mellan fastighetsmäklarna. I nämndens avgörande 22/21 var omständigheterna emellertid annorlunda.
Fanny Norsten
Juridik
18 november 2021
Mäklare får inte förmedla till eller ifrån någon som är närstående till mäklaren. Att kretsen för vilka som anses vara närstående har utvidgats i och med nya fastighetsmäklarlagen (2021:516) har nog ingen missat. Utöver de som är närstående till mäklaren så kan i vissa situationer även den som är närstående till den närstående omfattas av förbudet, men hur långt stäcker sig förbudet och för vilka persongrupper ”smittar” förbudet så de omfattar även den närstående till din närstående? 
Emil Ericsson
Juridik
4 november 2021
Varje år upprättas en nationell riskbedömning med syftet att identifiera, förstå och värdera utmaningarna med penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. 2021 års riskbedömning fokuserar på branscher och sektorer, där fastighetsmäklarbranschen är en av branscherna som bedöms. Den sammantagna risken för att fastighetsmäklarsektorn utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism bedöms som ”betydande”.
Registrering av fastighetsmäklarföretag
Juridik
4 november 2021
I vårt förra nyhetsbrev informerade vi om verksamheten kring registrering av fastighetsmäklarföretag och de oklarheter som fortfarande råder kring vilka företag som är registreringspliktiga. Efter artikeln har vi uppmärksammats på några aspekter kring Fastighetsmäklarinspektionens hantering av inkomna ansökningar som bör belysas.
Niklas Rollgard
Juridik
21 oktober 2021
Det har nu gått lite drygt tre månader sedan den nya fastighetsmäklarlagen trädde ikraft den 1 juli. Den enskilt största nyheten i den nya lagen är att även fastighetsmäklarföretagen nu omfattas av registreringskravet och ställs under tillsyn av fastighetsmäklarinspektionen FMI. Eftersom frågan om registrering av fastighetsmäklarföretag är en minst sagt aktuell fråga vill vi dela med oss av några korta reflektioner i ämnet samt ge lite praktisk vägledning avseende registreringsprocessen vilket förhoppningsvis kan komma väl till pass för de företagsägare som står i begrepp att ansöka om registrering av sina företag.
Felicia Idbrant
Juridik
7 oktober 2021
Med anledning av den nya praxis som tillkommit om hur stämpelskatten ska beräknas på fastigheter som saknar taxeringsvärde och de uppdateringar som skett i era system avseende värdeintygen tänkte vi att det vore på sin plats med en text som klargör vad som numera gäller angående värdeintygen i mäklarvardagen.
Emil Ericsson
Juridik
23 september 2021
Att använda en så kallad provisionstrappa som ersättningsmodell är ett populärt alternativ till den traditionella raka provisionen. Om den används på rätt sätt kan provisionstrappan medföra både ett för säljaren högre försäljningspris och en högre provision för mäklaren. Det finns emellertid några saker att tänka på vid användningen av provisionstrappan. FRN har i ett beslut redogjort för förutsättningarna för att använda provisionstrappa.
Emil Ericsson
Juridik
9 september 2021
Den nya fastighetsmäklarlagen som trädde i kraft den 1 juli 2021 ställer krav på att de personer som ingår i företagets ledning och ägarkrets varken har gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet eller i väsentlig utsträckning åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet. Detta är något som FMI inte bara kommer att kontrollera när ett företag registrerar sig utan även löpande så länge företaget innehar en registrering som fastighetsmäklarföretag.