Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Mäklarsamfundet
Juridik
1 april 2020
Mycket av din verksamhet idag kretsar kring hantering av coronaviruset. Mäklarsamfundet lägger därför mycket tid och resurser på att följa utvecklingen och på bästa sätt informera dig som medlem.
FAQ - Corona
Juridik, Medlem
27 mars 2020
Mäklarsamfundet har på kort tid fått nya typer av frågor och har nu sammanställt de som vi upplever som mest centrala i anledning av coronavirusets allt större effekter.
Fanny Norsten
Juridik
12 mars 2020
I januari i år beslutade riksdagen att bygglovsbefriade komplementbostadshus (sk. Attefallshus) får uppta en maximal byggnadsarea om 30 kvm istället för 25 kvm byggnadsarea som tidigare.
Kundvägledare Mäklarsamfundet
Juridik
12 mars 2020
Ansvaret för brister i elsäkerhet bör vara en mycket viktig fråga vid överlåtelser av begagnade bostäder. I två aktuella avgöranden har tingsrätter prövat vad som utgör fel i köprättslig mening och vad som bedöms ingå i en köpares undersökningsplikt beträffande elinstallationer. Den avgörande frågan har varit om köparen uppfyllt sin undersökningsplikt – eller inte.
Emil Ericsson
Juridik
27 februari 2020
En ständigt återkommande fråga till Mäklarsamfundets jurister är vem som har rätt till provisionen vid så kallade konkurrerande provisionsanspråk, dvs. när en mäklare åtar sig att förmedla ett objekt som en annan mäklare tidigare haft i uppdrag att förmedla.
Niklas Rollgard
Juridik
13 februari 2020
Då och då får vi på Mäklarsamfundets juristavdelning frågor om vilka skyldigheter en fastighetsmäklare har för att kontrollera pantsättningen av fastigheter och bostadsrätter och vilket ansvar köparnas och säljarnas respektive banker har för att utföra dylika kontroller. Bankerna och de enskilda banktjänstemännen är till skillnad från en mäklare inte underkastade någon lagstadgad kontrollskyldighet avseende pantsättning. Även om det torde ligga i bankernas intresse att för egen del kontrollera om de fastigheter man ska finansiera köpet av är pantsatta, förlitar sig bankerna ofta på mäklarens uppgifter. Dessvärre händer det ibland att dessa uppgifter visar sig vara felaktiga vilket såklart kan leda till problem för såväl bank som mäklare och köpare.
Fredrik Aldmo
Juridik
30 januari 2020
Enligt en färsk dom från förvaltningsrätten i Karlstad kan en fastighetsmäklare tilldelas varning för felaktiga uppgifter i objektsbeskrivningen oavsett hur uppgiften tillkommit. Domen är överraskande och om den står sig innebär det en kraftig skärpning av mäklaransvaret vad gäller innehållet i objektsbeskrivningen. I artikeln kan du läsa mer om domen och dess betydelse för mäklarkåren.
Louise Åhl Rosell
Juridik
16 januari 2020
När köparsidan i tiden mellan kontrakt och tillträde önskar ändra ägarandelar eller partsställning ger det upphov till ett antal eventuella problem, särskilt när vi rör oss kring ett årsskifte.
Louise Åhl Rosell
Juridik
12 december 2019
När en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget finns, som så ofta annars, vissa saker som mäklaren alltid ska göra och förhålla sig till – men situationen kan också föra med sig frågeställningar som är mer oklara.
Emil Cargill-Ek
Juridik
28 november 2019
Den 1 augusti 2019 trädde Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft. Nu är det återigen dags för ändringar av penningtvättsregelverket, men den här gången är det penningtvättslagen som ändras. Ändringarna kommer dock innebära att även penningtvättsföreskrifterna behöver ändras.