Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Magnus Sallnäs
Juridik
23 mars 2023
En vanlig orsak till att tvist uppstår mellan köpare och säljare är oklarheter kring överenskommelser som träffats mellan parterna. Av det skälet är det viktigt att parternas överenskommelser noggrant dokumenteras.
Niklas Rollgard
Juridik
9 mars 2023
Det har sedan en tid florerat uppgifter om att Inskrivningsmyndigheten vid ett antal tillfällen har avslagit ansökningar om lagfart i fall då en gemensamt ägd fastighet har sålts och där en av säljarna har företrätt den andra med stöd av en framtidsfullmakt.
Alba Ehn Randberg
Juridik
23 februari 2023
I samband med att en fastighet eller bostadsrätt överlåts kan ett samtycke krävas från säljarens make/-a eller sambo. Huruvida ett samtycke krävs beror till exempel på om bostaden är den gemensamma bostaden eller enskild egendom samt vid vilken tidpunkt säljaren förvärvat bostaden. Samtyckesreglerna skiljer sig dessutom mellan makar och sambor. Nedan redovisas de omständigheter som man bör göra sig uppmärksam på vid en bedömning av huruvida det krävs ett samtycke eller inte. Denna artikel kan med fördel läsas ihop med bifogad tabell (se längst ned) över samtyckesreglerna.
Niklas Rollgard
Juridik
9 februari 2023
Så har då Högsta förvaltningsdomstolen äntligen kommit med besked när det gäller den för fastighetsmäklarbranschen så viktiga frågan om vilket ansvar en fastighetsmäklare har ifråga om uppgifter som härrör från en uppdragivare. I beslut den 31 januari meddelade domstolen att prövningstillstånd inte beviljas i ett mål där Fastighetsmäklarinspektionen överklagat en dom från förvaltningsrätten, detta efter att förvaltningsrätten upphävde ett beslut från inspektionen om att meddela en mäklare erinran för vilseledande marknadsföring.
Louise Åhl Rosell
Juridik
26 januari 2023
Vi vet att ni kämpar med att förhålla er till den nya skyldigheten att redovisa bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning. Se vår förbundsjurist Louise Åhl Rosell sammanfatta några av de vanligaste frågorna och svaren på dem – eller ta del av ett mer heltäckande vägledande dokument som kan hjälpa dig i vardagen.
Webinarium
Juridik
23 december 2022
Från och med den 1 januari är landets fastighetsmäklare skyldiga att vid förmedling av en bostadsrätt ange en uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning i objektsbeskrivningen. Hur denna skyldighet ska tillämpas i praktiken är inte helt självklart. Revisor Margareta Kleberg reder ut begreppen med hjälp av Mäklarsamfundets chefsjurist Niklas Rollgard.
Jonas Anderberg och Niklas Rollgard
Juridik
15 december 2022
Tiden rusar och vi med den och vi närmar oss i rask takt årsskiftet och tidpunkten för ikraftträdandet av de lagändringar som vi vid upprepade tillfällen tidigare har informerat om. Det handlar dels om ändringen i fastighetsmäklarlagen (FML) om ger mäklare en skyldighet att ta in en uppgift om en bostadsrätts indirekta nettoskuldsättning i objektsbeskrivningen dels om de ändringar i bostadsrättslagen (BRL) som framförallt innebär nya skyldigheter för bostadsrättsföreningarna men som kommer att påverka de mäklare som förmedlar nyproducerade bostadsrätter.
Louise Åhl Rosell
Juridik
1 december 2022
Regeringens flaggning för elprisstöd har väckt stor uppmärksamhet i media och fram till relativt nyligen var det oklart såväl i vilken omfattning stödet skulle bli aktuellt som från vilken tidpunkt det skulle falla ut. Nu vet vi vad som gäller för stödet och vill i det här nyhetsbrevet informera om vilken betydelse det får när en fastighet säljs under perioden som elprisstödet ännu inte utbetalats.
Emil Ericsson
Juridik
17 november 2022
Personer i politiskt utsatt ställning – så kallade ”PEP” – utgör en särställning i penningtvättslagen. Om en kund är PEP anses de utgöra en högre risk för penningtvätt och terrorismfinansiering och det ställs högre krav på dig som mäklare för att uppnå kundkännedom, dvs. att lära känna din kund. Det är en obligatorisk åtgärd att kontrollera samtliga kunder om de är PEPI denna artikel går vi igenom vilka regler som gäller när kunden är en PEP.
Niklas Rollgard
Juridik
3 november 2022
Från och med den 1 januari kommer landets fastighetsmäklare åläggas en skyldighet att vid förmedling av en bostadsrätt ange en uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning i objektsbeskrivningen. I takt med att vi närmar oss årsskiftet och den nya bestämmelsens ikraftträdande kommer alltfler frågor om vad bestämmelsen innebär och hur den ska tillämpas i praktiken.