Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Louise Åhl Rosell
Juridik
16 januari 2020
När köparsidan i tiden mellan kontrakt och tillträde önskar ändra ägarandelar eller partsställning ger det upphov till ett antal eventuella problem, särskilt när vi rör oss kring ett årsskifte.
Louise Åhl Rosell
Juridik
12 december 2019
När en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget finns, som så ofta annars, vissa saker som mäklaren alltid ska göra och förhålla sig till – men situationen kan också föra med sig frågeställningar som är mer oklara.
Emil Cargill-Ek
Juridik
28 november 2019
Den 1 augusti 2019 trädde Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft. Nu är det återigen dags för ändringar av penningtvättsregelverket, men den här gången är det penningtvättslagen som ändras. Ändringarna kommer dock innebära att även penningtvättsföreskrifterna behöver ändras.
Mäklarsamfundet
Juridik
19 november 2019
Idag utökar Mäklarsamfundets jurister sina öppettider för telefonrådgivning.
Niklas Rollgard
Juridik
14 november 2019
Det är inte ovanligt med frågor i samband med att en mäklare byter jobb och övergår till en anställning hos en annan arbetsgivare eller startar eget. Ofta är mäklaren och dennes tidigare arbetsgivare då oense om vad som gäller avseende kunduppgifter, pågående förmedlingsuppdrag och fördelning av provisioner med mera. Mäklarsamfundets styrelse har nu, tillsammans med sin motsvarighet i Fastighetsmäklarförbundet FMF, initierat ett branschöverskridande samarbete med syfte att ta fram och få acceptans för rutiner och riktlinjer för fastighetsmäklarbranschen avseende vad som ska gälla vid avslutade anställningar och därmed sammanhängande frågor.
Fredrik Aldmo
Juridik
30 oktober 2019
Rubriken till trots är det här ingen filmrecension. Avsikten är istället att kort sagt uppmärksamma dig på ett scenario där din förmedlingstjänst kan bli utnyttjad på ett sätt som inte varit avsett med det förmedlingsuppdrag du fått. Inom ramen för vår rådgivning får vi regelbundet frågor från medlemmar som upplever att kunder utnyttjat dem och försökt ”smita från notan”. I den här artikeln redogör Fredrik Aldmo för vad du som fastighetsmäklare bör tänka på för att skydda din rätt till ersättning.
Louise Åhl Rosell
Juridik
18 oktober 2019
Användning av branschgemensamma avtal och skrivelser har många fördelar; men det hindrar inte att en mäklare alltid är skyldig att se till att avtalet som skrivs avspeglar just den aktuella affären, med dess aktuella parter. FMI har meddelat en varning grundad i att en viss skrivning har ansetts strida mot omsorgsplikten mot den aktuella köparen och varningen överklagades men fastställdes nyligen av förvaltningsrätten.
Emil Cargill-Ek
Juridik
3 oktober 2019
Enligt fastighetsmäklarlagen är det förbjudet för en mäklare att syssla med handel av fastigheter. Det är inte bara handel med fastigheter som omfattas av förbudet, utan även övriga objekt som omfattas av fastighetsmäklarlagen, som till exempel bostadsrätter och tomträtter. Syftet med bestämmelsen är att man ska kunna utgå från att de objekt som en mäklare marknadsför ägs av mäklarens uppdragsgivare och inte av mäklaren själv. Förbudet mot handel med fastigheter är nödvändigt för att upprätthålla förtroendet för mäklaren som opartisk huvudman.
Niklas Rollgard
Juridik
19 september 2019
I ett beslut från 2017 varnade Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, en fastighetsmäklare för att denne i samband med en kontraktsskrivning inte upplyste köparen om att det näst högsta budet hade återkallats av budgivaren. Beslutet uppmärksammades en del och kommenterades bland annat i ett tidigare nyhetsbrev i september 2017. Det sista ordet var dock inte sagt i och med FMI:s beslut utan frågan togs upp till prövning av både Förvaltningsrätten och Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd, FRN. Nedan följer en samlad redogörelse för hur mäklarens skyldigheter i detta avseende har bedömts.
Fredrik Aldmo
Juridik
6 september 2019
Du som ringt till Mäklarsamfundets juristavdelning med en arbetsrättslig fråga känner säkert till att vi har som policy att vi inte lämnar rådgivning i arbetsrättsliga frågor. Däremot kan vi besvara vad som gäller ur perspektivet god fastighetsmäklarsed vid exempelvis byte av arbetsgivare och hur pågående uppdrag bör hanteras i en sådan situation. I denna artikel kan du som anställd och arbetsgivare läsa mer om detta.