Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Fredrik Aldmo
Juridik
14 juni 2019
Under försommaren är det många fritidshus till salu runt om i landet, ett viktigt försäljningsargument brukar vara tillgången till brygga eller båtplats. Tyvärr förekommer det fall där det i efterhand visat sig att det aldrig ingick någon brygg- eller båtplats i köpet. I denna artikel redogör Fredrik Aldmo för vad du som fastighetsmäklare bör tänka på för att förebygga tvister om bryggor och båtplatser.
Niklas Rollgard
Juridik
29 maj 2019
Alltsedan marknaden för nyproducerade bostadsrätter började stanna av för några år sedan har en av de mer centrala frågeställningarna varit under vilka omständigheter en förhandstecknare kan ”ta sig ur” ett förhandsavtal. Praxis på dessa områden har varit sparsam men till följd av att ett antal förhandstecknare på senare tid har vänt sig till domstol för att pröva sin rätt gentemot sina bostadsrättföreningar har det nu kommit några intressanta tingsrättsdomar som kan ge en indikation på i vilken riktning juridiken pekar.
Emil Cargill-Ek
Juridik
16 maj 2019
Att använda en så kallad provisionstrappa som ersättningsmodell är ett populärt alternativ till den traditionella raka provisionen. Om den används på rätt sätt kan provisionstrappan medföra både ett för säljaren högre försäljningspris och en högre provision för mäklaren. Det finns emellertid några saker att tänka på vid användningen av provisionstrappan. FRN har i ett beslut redogjort för förutsättningarna för att använda provisionstrappa.
Mäklarsamfundet
Juridik
9 maj 2019
Mäklarsamfundet har under en begränsad tid kunnat erbjuda medlemmar förlängd kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon. Från och med den 1 juni 2019 återgår vi till ordinarie tidsram för den kostnadsfria juridiska rådgivningen. Från och med detta datum kommer alla rådgivningssamtal som inte överstiger 5 minuter vara kostnadsfria. För längre samtal, e-post och övrig juridisk rådgivning betalar du som medlem, precis som tidigare, endast 466 kr exklusive moms per påbörjad kvart.
Louise Åhl Rosell
Juridik
2 maj 2019
Ett par nyligen avgjorde ärenden hos Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN, ger oss anledning att belysa ett par saker rörande upplysningsskyldigheten.
Louise Åhl Rosell
Juridik
17 april 2019
Med anledning dels av tidigare information om kommande förändringar i fastighetsmäklarlagen, dels utskick gällande möjligheten till digitala underskrifter i vissa mäklarssytem, önskar vi klarlägga vad som i nuläget gäller angående digitala underskrifter i mäklarvardagen.
Annika Ahlberg
Juridik
4 april 2019
Möjligheten att lämna en framtidsfullmakt har snart funnits i två år. Mäklarsamfundets jurister får en del frågor om hur sådana fullmakter kan användas i samband med ett förmedlingsuppdrag. Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till ordningen med god man och förvaltare och är ett komplement till vanliga fullmakter. De ger den enskilde en möjlighet att själv utse den som ska ta hand om personliga och ekonomiska angelägenheter när man själv förlorat den förmågan. I artikeln uppmärksammas bland annat formkraven och de grund läggande förutsättningarna för användningen av framtidsfullmakter vid bostadsöverlåtelser.
Jonas Anderberg
Juridik
4 april 2019
I augusti 2018 överlämnades utredningen ” Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen” till regeringen. Där föreslogs bland annat att fastighetsmäklarföretagen ska omfattas av Fastighetsmäklarlagen och att det ska bli möjligt att ingå digitala uppdrags- och depositionsavtal. Då var beskedet att förändringarna skulle träda i kraft den 1 juli 2019. Men, blir det verkligen så? Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg, som deltog som i expert i utredningen, reder ut begreppen.
Dolda bud - bostadsrätter
Juridik
28 mars 2019
Det har förekommit uppgifter i media om att förekomsten av så kallade dolda bud ökat på bostadsmarknaden. Det är knappast en nyhet att det är möjligt för spekulanter att villkora ett bud. En fastighetsmäklare är skyldig att ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren. Det är säljaren som bestämmer över budgivningen och vem som ska få köpa bostaden. Säljaren kan acceptera ett dolt bud och välja att skriva kontrakt men det finns uppenbara risker med användningen av bud som inte redovisas till andra spekulanter.
Niklas Rollgard
Juridik
21 mars 2019
En fråga som dyker upp med jämna mellanrum är den om mäklarnas återanvändning av bilder som tagits i samband med en tidigare förmedling. Det finns ett antal regelverk som utifrån olika perspektiv reglerar hur bilderna får användas och det kan ibland vara lite svårt att navigera mellan de olika regelverken.  Vi vill därför med denna redogörelse hjälpa till med att reda ut vad som gäller för en mäklares rätt att återanvända bilder från ett tidigare förmedlingsuppdrag.