Dolda fel

Oskar Bergstedt

Nyhet

Besiktning- och åtgärdsvillkor – hur ska mäklaren tänka?

BesiktningsvillkorÄndamålet med en besiktning är att köparen i samband med en överlåtelse av en bostad ska kunna bilda sig en uppfattning om objektets fysiska skick, samt bedöma riskerna ur ett...
View full page
Oskar Bergstedt

Nyhet

Dolda fel-försäkring och friskrivning

Dolda fel-försäkring Den vanligast förekommande typen av tvist i samband med en bostadsaffär är att köparen gör gällande att bostaden är behäftad med fel i något avseende. Köparen kan i dessa fall...
View full page
Fanny Norsten

Nyhet

Hur och när ska man reklamera? - Hjälp dina kunder att klaga rätt

En vanlig fråga till oss jurister på Mäklarsamfundet är hur en fastighetsmäklare ska agera när en köpare upptäcker något fel i den bostad de köpt. Som mäklare är det viktigt att vara tydlig med att i...
View full page