Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Villadrömmen som sprack - Ny rapport från Mäklarsamfundet
Press/Opinion
25 oktober 2021
Sedan bolånetaket infördes 2010 har andelen av dem som är 35 till 45 år som bor i småhus rasat med 16 procentenheter. Mäklarsamfundet har med hjälp av analysföretaget Evidens undersökt orsakerna till att allt färre hushåll lyckas etablera sig i småhus, och räknat på hur små lättnader i kreditrestriktionerna skulle kunna förverkliga villadrömmen för många fler hushåll, särskilt i storstads- och tillväxtregioner.
Karolina Skog
Press/Opinion
21 oktober 2021
Fritidshusmarknaden har varit het de senaste åren. Enligt data från Svensk Mäklarstatistik har priset på fritidshus ökat med 14,9 procent i riket bara under de senaste 12 månaderna. Nu föreslår Miljöpartiet en ny skatt på fritidshus och andra tillgångar för att minska klyftorna i samhället.
André Nilsson
Press/Opinion
21 oktober 2021
Nuvarande tomträttssystem utgör en allvarlig risk för den ekonomiska stabiliteten i våra bostadsrättsföreningar, och i förlängningen hela ekonomin. Det är dags att slutföra den snart tioåriga beredningen av tomträttsutredningen och reformera bort tomträttsinstitutets onödiga risker, skriver Mäklarsamfundets näringspolitiska expert André Nilsson i en gästkrönika på sajten bostadsbubblan.
Björn Wellhagen
Press/Opinion
21 oktober 2021
På riksnivå var både bostadsrätts- och villapriserna oförändrade under september. Sett till utvecklingen på årsbasis ligger villapriserna på +14% och bostadsrättspriserna på +8%, skriver Svensk Mäklarstatistik i ett pressmeddelande.
Så blir fastighetsmarknaden när restriktionerna släppt
Press/Opinion
5 oktober 2021
Mäklarsamfundets medlemmar tror att tendensen mot en prisstabilisering på bostadsmarknaden fortsätter under årets sista kvartal. Cirka en fjärdedel av fastighetsmäklarna tror på stigande småhuspriser under kvartalet. Det är 15 procentenheter färre än inför tredje kvartalet. Majoriteten bedömer att både småhus- och bostadsrättspriserna är oförändrade när det fjärde kvartalet summeras.
Joakim Lusensky
Press/Opinion
23 september 2021
Prisökningarna under pandemin har skapat frustration hos många köpare, en frustration som tyvärr lett till fler anmälningar. Men, under pandemin har också värdet av mäklartjänsten och yrkets komplexitet blivit tydligare för fler.
Utredningarna om startlån och sociala bostadsreformer
Press/Opinion
23 september 2021
Två tunga bostadspolitiska utredningar senareläggs. Det handlar dels om utredningen för att underlätta för förstagångsköpare, dels om utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning.
Amorteringskraven är tillbaka
Press/Opinion
9 september 2021
Möjligheten att undantas amortering har sedan några veckor avskaffats. Troligtvis kommer den här förändringen inte att ha några större effekter på bostadsmarknaden, även om amorteringsreglerna som helhet gör det svårt för många hushåll att ta sig in på bostadsmarknaden.
Bostadspriser
Press/Opinion
9 september 2021
Under augusti var villapriserna oförändrade medan bostadsrättspriserna ökade med +1%. Årstakten för såväl bostadsrätter som villor har minskat och ligger nu på +9% respektive +16%, en indikation på att marknaden nu är i en något lugnare period än samma tid förra året. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.
Joakim Lusensky
Press/Opinion
26 augusti 2021
Att göra prognoser om framtiden är en vansklig och högst riskabel sysselsättning. Ändå syns ofta mer eller mindre tvärsäkra uttalanden om hur framtiden kommer att bli. Bostadsmarknadens utveckling är inget undantaget. Väl medveten om riskerna med en sådan sysselsättning vill jag här ändå göra en bedömning av vilka faktorer som sannolikt kommer att påverka höstens bostadsmarknad.