Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Jonas Rosén
Press/Opinion
16 juni 2022
I maj minskade priserna på bostadsrätter med -1% i riket medan villapriserna var oförändrade, det visar de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik. ”Att temperaturen på bostadsmarknaden sjönk i maj var både väntat och naturligt. Inbromsningen syns tydligast i Stockholm. Det är också den marknad som gått starkast under det senaste året”, kommenterar Mäklarsamfundets vd Jonas Rosén.
KTH
Press/Opinion
16 juni 2022
Räntorna stiger, priserna ökar och inflationen hotar. Hur ska samhället kunna svara upp mot det än mer ökande bostadsbehovet? Nyproduktion är inte lösningen, enligt KTH-forskaren Bo Söderberg, som menar att ett bättre utnyttjande av det befintliga beståndet är den bästa vägen framåt.
Vad är vi villiga att betala för att slippa otrygghet?
Press/Opinion
16 juni 2022
Att området spelar stor roll för en bostads marknadsvärde är inget nytt. Vad vi däremot vet mindre om är hur olika faktorer kopplat till området påverkar bostadspriserna. Något som vi snart kommer veta mer om är hur upplevd otrygghet påverkar priser och attraktivitet. En masterstudent i nationalekonomi lägger snart fram sin uppsats på temat. 
Finansinspektionen
Press/Opinion
2 juni 2022
I dagarna publicerade Finansinspektionen en ny rapport om riskerna för svensk ekonomi. Sammanfattat bedömer Finansinspektionen att de flesta hushållen klarar betydligt högre räntor, men att höga räntor kan påverka hur mycket de spenderar på annat, vilket kan dämpa konjunkturen.
50 förslag för en mer hållbar bostadsmarknad
Press/Opinion
1 juni 2022
I dagarna offentliggör Mäklarsamfundet ett nytt och omfattande bostadspolitiskt program med en mängd reformförslag för en mer hållbar bostadsmarknad – klimatmässigt, ekonomiskt och socialt. Syftet är att stimulera den bostadspolitiska debatten och att förse nästa regering med underlag för effektiva åtgärder för en bättre bostadsmarknad. Reformprogrammet lanseras under juni med hjälp av debattaktiviteter och en digital kampanj.
Så hindras jobb, flytt och familjebildande av problem på bostadsmarknaden
Press/Opinion
25 maj 2022
Så hindras jobb, flytt och familjebildande av problem på bostadsmarknaden
Mäklarsamfundet i Almedalen
Press/Opinion
20 maj 2022
Efter två annorlunda år är det äntligen dags för en Almedalsvecka på plats igen. Mäklarsamfundet närvarar och har bjudit in alla ungdomsförbunden till en konstruktiv debatt där vi hoppas hitta framtidens lösningar på hur trösklarna till bostadsmarknaden kan sänkas.
Exkluderande bostadspolitik
Press/Opinion
5 maj 2022
Drömmen om Svenssonlivet i radhus eller villa har blivit allt svårare att förverkliga för arbetarklassen. Levnadsstandarden och arbetsförhållandena har förbättrats avsevärt de senaste decennierna. Ställningen på bostadsmarknaden har däremot försämrats, skriver Mäklarsamfundets näringspolitiska expert André Nilsson på sajten bostadsbubblan den 1 maj.
Sveriges dyraste gator
Press/Opinion
5 maj 2022
Smakar det så kostar det, i alla fall för den som vill bo på någon av Sveriges populäraste adresser. Det skriver Fastighetsbyrån i ett pressmeddelande, efter att de med hjälp av siffror från Svensk Mäklarstatistik sammanställt vilka adresser som är de dyraste i Sverige.
Finansinspektionen
Press/Opinion
21 april 2022
Finansinspektionen har nu hemställt hos regeringen om att göra det billigare att förtidslösa lån, exempelvis när någon med bunden ränta flyttar innan bindningstiden gått ut. Mäklarsamfundet välkomnar förslaget då det skulle underlätta för människor som behöver flytta.