Äldres bostadsdrömmar

Villaägande seniorers bostadspreferenser

Mäklarsamfundet har undersökt villaboende seniorers boendepreferenser och hur dessa har påverkats av pandemin. Undersökningen bestod av en studie med drygt 1 000 respondenter 70 år eller äldre, utförd av WSP. 84 procent av respondenterna behövde kunna flytta till en trea eller större, och bara 8 procent kan tänka sig en boendekostnad på över 10 000 kr per månad. Det är några av resultaten i den nya rapporten: Äldres bostadsdrömmar – villaägande seniorers boendepreferenser.

Till rapporten

Skapad 16 augusti 2021
Uppdaterad 28 mars 2023