Kerstin Rubensson

070-324 74 48

kerstin@backaskog.com

  • Förmedlar fastigheter
  • Värdering
  • Förmedlar tomter
  • Förmedlar bostadsrätter
  • Förmedlar jord- och skogsfastigheter

Bäckaskogs Fastighetsbyrå

Bäckaskogs Gård
33193 Värnamo
037016509