Kurs - Analys och värdering av kommersiella fastigheter

2023-05-02 09:30
till
2023-05-03 16:00
Digitalt

En av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm).

Utbildare: Fredrik Brunes teknologie doktor i bygg- och fastighetsekonomi

Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.

I kursen ingår en praktiskt tillämpad värdering av en kommersiell fastighet med hjälp av både ortsprismetod och tillhandahållen datorbaserad avkastningskalkylmodell (cash-flow modell).

Har du frågor om kursen, maila anna.from@maklarsamfundet.se

Läs mer

Tillbaka till Kalender