Kurs - Analys och värdering av kommersiella fastigheter

2024-05-07 09:30
till
2024-05-08 16:00
Digitalt eller hos Mäklarsamfundet i Solna

Ekonomisk analys och värdering av flerbostads- och kommersiella fastigheter. Deltagande antingen digitalt eller på plats i Solna.

Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm).

Utbildare: Fredrik Brunes teknologie doktor i bygg- och fastighetsekonomi

Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.

I kursen ingår en praktiskt tillämpad värdering av en kommersiell fastighet med hjälp av både ortsprismetod och tillhandahållen datorbaserad avkastningskalkylmodell (cash-flow modell).

Läs mer

Tillbaka till Kalender