Framtidsfullmakt

Andreas Strandberg

Nyhet

Vanligaste frågorna till Mäklarsamfundets jurister – och svaren på dem

1. Kan jag fortfarande använda en framtidsfullmakt i samband med en förmedling? Det korta svaret är ja! Framtidsfullmakter är än idag en precis lika giltig rättshandling som den var när den...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Ny praxis gällande framtidsfullmakter och jäv

Grunden för avslag har enligt uppgift varit att Lantmäteriet gjort en ny och annorlunda tolkning av de jävsregler som gäller för framtidsfullmakter. Det föreföll till en början något oklart huruvida...
View full page
Annika Ahlberg

Nyhet

Framtidsfullmakt – ett alternativ och ett komplement

Formkrav Lag (2017:310) om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig. Det innebär att det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka...
View full page