Fakta & nyckeltal om fastighetsmäklarbranschen 2018

Att köpa eller sälja sin bostad är en av livets största affärer. Här spelar fastighetsmäklaren en nyckelroll för att skapa trygghet, transparens och tydlighet för både köpare och säljare. Men hur ser egentligen branschen ut? Mäklarsamfundets rapport ”Fakta & Nyckeltal” är den mest heltäckande kunskapskällan om fastighetsmäklarbranschen.

 

 

 

Över 80 procent av Sveriges fastighetsmäklare är medlemmar i Mäklarsamfundet. Mäklarsamfundets branschrapport Fakta & Nyckeltal bygger på medlemsundersökningar och samlar därmed det mest heltäckande kunskapsunderlaget om fastighetsmäklarbranschen.

I Fakta & Nyckeltal 2018 finns flera intressanta resultat:

 

  • Andelen kvinnliga mäklare har ökat under de senaste 10 åren. 2007 bestod mäklarkåren av 39 procent kvinnor och 61 procent män. Idag är 54 procent av fastighetsmäklarna män och 46 procent kvinnor.
  • 46 procent av fastighetsmäklarna tjänar mellan 300 – 500 000 kr per år (inklusive semestersättning, sjuklön och andra ersättningar).  Endast 4 procent tjänar mer än 1 miljon kronor per år. Med erfarenhet ökar inkomsten. Av de som varit verksamma 4-10 år tjänar 53 procent mellan 300 – 500 Tkr, att jämföra med 40 procent för de som varit verksamma 0-3 år.
  • Ju kortare tid en fastighetsmäklare varit verksam desto högre grad av provisionslön. Bland mäklare som varit verksamma 0-3 år har 88 procent provisionslön. Motsvarande andel för de som varit verksamma 4-10 år är 74 procent.
  • De flesta köpare och säljare är nöjda. Det görs få anmälningar och som andel av försäljningarna ligger de på runt 0,3 procent.

Läs hela rapporten här.

Vill du ha en högupplöst rapport, kontakta oss!

För ytterligare information kontakta:
Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se, 073-380 72 12.

Sidan publicerad: 2018-12-13