Fakta & Nyckeltal 2019 – Fastighetsmäklarbranschen i siffror

Att köpa eller sälja sin bostad är en av livets största affärer. Här spelar fastighetsmäklaren en nyckelroll för att skapa trygghet, transparens och tydlighet för både köpare och säljare. Men hur ser egentligen branschen ut? Mäklarsamfundets rapport ”Fakta & Nyckeltal” är den mest heltäckande kunskapskällan om fastighetsmäklarbranschen.

 

 

Fakta & NyckeltalRapporten "Fakta & Nyckeltal 2019 - om fastighetsmäklarbranschen” samlar den senaste statistiken för bostadsmarknaden och det mest uppdaterade kunskapsunderlaget om fastighetsmäklarbranschen på ett och samma ställe.

Sammanfattning

  • Fastighetsmäklare är ett populärt yrke. Antalet registrerade fastighetsmäklare i Sverige har ökat stadigt. Per den sista september 2019 fanns det 7 311 registrerade fastighetsmäklare.

  • Andelen kvinnliga mäklare har ökat under de senaste 10 åren. 2007 bestod mäklarkåren av 39 procent kvinnor och 61 procent män. Idag är 54 procent av fastighetsmäklarna män och 46 procent kvinnor.

  • Mäklare är ett yrke som passar både gammal och ung. De flesta mäklarna är mellan 30-39 år och i den gruppen är könsfördelningen jämn. Knappt 3 procent (2,9%) av landets fastighetsmäklare är 70 år eller äldre. Av dessa är cirka 80 procent män.

  • Cirka 84 procent av Sveriges fastighetsmäklare är medlemmar i Mäklarsamfundet. 19 procent av fastighetsmäklarna har varit i yrket mellan 0-3 år. 22 procent har arbetat som fastighetsmäklare mellan 4-10 år medan majoriteten (59 procent) har varit i yrket mer än 10 år.

  • 60 procent av fastighetsmäklarna har provisionsbaserad inkomst. 22 procent har fast lön. 43 procent av fastighetsmäklarna tjänar mellan 300 000 - 500 000 kr per år. Endast 3 procent uppger att de tjänar mer än 1 miljon kronor per år.

  • För att kunna få registrering och sedan arbeta som fastighetsmäklare krävs utbildning och praktik. Mäklarutbildningarna runt om i landet lockar många och till höstterminen 2019 antogs 640 studenter, vilket var något fler än HT 2018. Av dessa var 323 kvinnor och 317 män. Det är en jämnare könsfördelning än tidigare år.

  • Under 2018 genomfördes cirka 164 000 ägarbyten. I hela 91 procent av småhusförsäljningarna anlitades en fastighetsmäklare.

  • Enligt UC finns det cirka 2 400 fastighetsmäklarföretag i Sverige. Kedjetillhörigheten har ökat och uppskattningsvis är omkring tre fjärdedelar av mäklarna anslutna till någon av mäklarkedjorna.

  • De flesta köpare och säljare är nöjda. Det görs få anmälningar och som andel av försäljningarna ligger de på runt 0,3 procent. Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) granskar löpande mäklarnas arbete. Under 2018 fick 121 mäklare en varning och 21 mäklare fick en erinran som resultat av FMI: s granskningar.


Läs rapporten här.

Vill du ha en högupplöst rapport, kontakta oss!

För ytterligare information kontakta:
Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se, 073-380 72 12.

Sidan publicerad: 2019-11-18