Du sköna nya värld

Tre trender som formar framtidens bostadsmarknad

Bostadsmarknaden står inför stora och genomgripande förändringar de kommande åren. Klimatförändringar, socioekonomiska klyftor och nya värderingar kommer med stor sannolikhet att föra marknaden i nya riktningar. Men, på vilket sätt? Det har Mäklarsamfundet undersökt i en ny, framtidsspanande rapport. I rapporten med titeln ”Du sköna nya värld? Hur megatrender formar framtidens bostadsmarknad” har Mäklarsamfundet analyserat hur ett antal globala megatrender kan påverka svensk bostadsmarknad de kommande decennierna. I rapporten diskuteras möjliga konsekvenser av sex stora så kallade megatrender.

Till rapporten

Skapad 7 maj 2021
Uppdaterad 28 mars 2023