David Almqvist

0707-685864

david.almqvist@lansfast.se

  • Specialist kommersiella fastigheter
  • Förmedlar kommersiella fastigheter
  • Förmedlar bostadsrätter
  • Förmedlar hyreshus
  • Förmedlar fastigheter
  • Förmedlar tomter
  • Uppsala