Christer Bertilsson

christer.bertilsson@fastighetsbyran.se

  • Nyproduktion
  • Förmedlar fastigheter
  • Förmedlar bostadsrätter