Fredrik Jörnkvist

070-333 80 40

fredrik@jornkvists.se

  • Förmedlar svenska fastigheter till utländska köpare
  • Värdering
  • Förmedlar jord- och skogsfastigheter
  • Nyproduktion
  • Förmedlar kommersiella fastigheter
  • Förmedlar bostadsrätter
  • Förmedlar hyreshus
  • Förmedlar lokaler
  • Förmedlar tomter
  • Förmedlar fastigheter

JÖRNKVISTS Kustnära Mäklare

Stora Strandvägen 6
31272 Skummeslövsstrand
0430777780