Lars-Gunnar Forsberg

070-5829141

lars-gunnar.forsberg@areal.se

  • Specialist jord- och skogsbruk
  • Förmedlar jord- och skogsfastigheter
  • Västerbottens län