Kåre Brodin

0739 879160

kare.brodin@maklarhuset.se

  • Förmedlar fastigheter
  • Förmedlar tomter
  • Nyproduktion
  • Förmedlar bostadsrätter
  • Förmedlar kommersiella fastigheter
  • Värdering
  • Förmedlar lokaler
  • Förmedlar hyreshus
  • Förmedlar jord- och skogsfastigheter