Stefan Wässman

070-299 95 37

stefan.wassman@malarmaklarna.se

  • Specialist jord- och skogsbruk
  • Förmedlar jord- och skogsfastigheter
  • Värdering
  • Förmedlar bostadsrätter
  • Förmedlar fastigheter
  • Förmedlar tomter