Fredrik Drougge

070-560 19 70

fredrik.drougge@lansfast.se

  • Specialist kommersiella fastigheter
  • Specialist jord- och skogsbruk
  • Förmedlar fastigheter
  • Förmedlar bostadsrätter
  • Förmedlar jord- och skogsfastigheter
  • Förmedlar tomter
  • Nyproduktion