Tjälve Öhman

070-785 00 43

tjalve.ohman@maklarringen.se

  • Förmedlar bostadsrätter
  • Förmedlar tomter
  • Värdering
  • Förmedlar fastigheter
  • Förmedlar jord- och skogsfastigheter
  • Nyproduktion