Håkan Danfors

070- 672 82 50

hakan@danfors.se

  • Förmedlar tomter
  • Förmedlar fastigheter
  • Förmedlar jord- och skogsfastigheter
  • Förmedlar svenska fastigheter till utländska köpare
  • Nyproduktion
  • Förmedlar bostadsrätter
  • Värdering
  • Förmedlar kommersiella fastigheter
  • Förmedlar lokaler
  • Förmedlar hyreshus