Bo Nilsson

bo.nilsson@alstadf.se

  • Specialist jord- och skogsbruk
  • Förmedlar tomter
  • Förmedlar företag
  • Förmedlar hyreshus
  • Förmedlar kommersiella fastigheter
  • Förmedlar jord- och skogsfastigheter
  • Förmedlar fastigheter
  • Förmedlar lokaler

Alstad Fastighetsbyrå

Landsvägen 17, Alstad
23195 Trelleborg
040485063