Bocentrum Anders Danielsson Fastighetsbyrå AB

Järnvägsgatan 9
68130 Kristinehamn

Tel: 055038000

anders@bocentrum.se www.bocentrum.se