Juridik för storhusmäklare

2021-04-28 10:00
till
2021-04-29 16:00
Digitalt

En av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm).

Kursledare: Henrik Ståhlberg Foyen Advokatfirma, Niklas Rollgard förbundsjurist Mäklarsamfundet.

Ur innehållet:

  • Mäklarrollen vid kommersiella förmedlingsuppdrag - mäklarlagen, ansvar, förpliktelser och avtalsmässiga möjligheter.
  • Uppdraget – utformning av avtal, speciellt avseende ansvarsbegränsningar, uppdragsbeskrivning samt ersättningsreglering.
  • Transaktionsprocessen - aktiviteter & flödet, IM, NDA/LOI, DD, Signing och Closing.
  • Transaktionsmodell - direktförsäljning eller paketering?, Betalningsmodellen
  • Due Dilligence - vilka uppgifter behövs? belastningar, rättigheter, analys och hantering
  • Analys av hyresavtal - analys av speciella avtalsregleringar och utformningar av kommersiella hyresavtal avseende effekt och hantering.
  • Transaktionsdokumentation – NDA, LOI, TERM SHEET, HEAD OF TERMS
  • Kontraktsutformning -  DRAFT av SPA klausuler utifrån givna regleringsbehov och exempeldokument.

Läs mer

Tillbaka till Kalender