Fakta & Nyckeltal - Mäklarsamfundets branschrapport 2021

Cirka 86 procent av Sveriges fastighetsmäklare är medlemmar i Mäklarsamfundet. Den årliga branschrapporten Fakta & Nyckeltal bygger bland annat på medlemsundersökningar och officiell statistik från olika myndigheter.

Fakta och nyckeltal 20212021 års branschrapport visar bland annat att:

  • Andelen kvinnliga mäklare har ökat under lång tid, men könsfördelningen tycks ha nått en platå sedan cirka sex år. 2007 bestod mäklarkåren av 39 procent kvinnor och 61 procent män. Idag är 54 procent av fastighetsmäklarna män och 46 procent kvinnor. I åldersgruppen 29 år och yngre 30 år är kvinnorna däremot i majoritet med 54 procent. 57 procent av fastighetsmäklarna har provisionsbaserad inkomst och 26 procent har fast lön. Ju yngre mäklare desto högre grad av provision. Bland mäklare som varit verksamma 0-3 år har 78 procent provisionslön. Motsvarande andel för de som varit verksamma 4-10 år är 58 procent.
  • 44 procent uppger att de gör mellan 25-50 affärer per år och knappt en fjärdedel uppger att de arbetar mellan 50-60 timmar per vecka.
  • 40 procent av fastighetsmäklarna tjänar mellan 500 000 – 1 000 000 kr per år. 38 procent av kvinnorna tjänar mellan 500 000 – 1 000 000 kr per år, att jämföra med 42 procent av männen.
     

Läs rapporten här.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se, 073-380 72 12.

Sidan publicerad: 2021-12-29