Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket – Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? Bolånetaket har haft stor påverkan och fått konsekvenser för bostadsmarknaden och konsumenterna enligt åtta av tio av Sveriges fastighetsmäklare. Unga och ekonomiskt svaga grupper har påverkats mest och äldre minst. Bolånetaket har lugnat ner marknaden och dämpat hushållens skuldsättning vilket är bra. Däremot ser vi betydande skillnader för konsumenterna. Dels i hur bolånetaket slagit mellan olika län men också på vilket sätt.

2013-01-30

Förstagångsköpare och de med låga inkomster drabbas hårdast och hamnar allt oftare i ett moment 22 där bostadsfrågan riskerar att bromsa framtidsmöjligheter. Konsekvenserna blir än tydligare för de som bor i regioner med lägre tillväxt och som saknar föräldrar som kan belåna sina egna bostäder för att hjälpa till.

– Vi ser att bostadsmarknaden mer och mer delas upp i lokala öar. För säljare och köpare kan det  vara  svårt att röra sig mellan dessa öar, där både förmedlingstider, bankernas krav och priser skiljer sig åt. Detta kan komma att påverka flyttmönster och skapa nya inlåsningseffekter på såväl bostads- som arbetsmarknaden, säger Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.

– Bostadsmarknadens grundproblem hänger ihop med att det behövs en bättre mix av bostäder och ett större utbud där efterfrågan är som störst. Det är denna verklighet vi möter idag. Sparande måste stimuleras redan från unga år och fortsätta även när man träder in i vuxenlivet. Annars riskeras att allt fler inte alls kommer att kunna skaffa bostad. De konsekvenser vi ser är en varningssignal som måste tas på allvar. Vi vill inte se en utveckling med ökade skulder för unga men vi tycker att man måste överväga olika verktyg för att inte öka skillnaderna mellan olika grupper, avslutar Ingrid Eiken.

Rapporten i pdf.

För ytterligare frågor kontakta:
Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef, 073-380 72 12.

Skapad 10 juli 2018
Uppdaterad 29 januari 2019