Tryggare bostadsaffärer med tydlig areamätning

Det är vanligt att bostäder är felmätta och att det leder till tvister mellan till exempel mäklare, säljare och köpare eller mellan hyresvärd och hyresgäst. Det finns en broschyr som förklarar hur arean ska mätas på rätt sätt. Målet är att fler ska göra rätt från början så att tvisterna blir färre.

När en bostad ska säljas är det vanligt att det blir missförstånd om boarean. Ofta handlar det om köpare som kräver pengar för ”saknade” kvadratmetrar.

– Missförstånden handlar både om att många bostäder faktiskt är felmätta och om att köpare och säljare av en bostad inte är insatta i vilken area som ska mätas och hur. Det saknas till exempel ofta kunskap om att reglerna skiljer sig åt mellan småhus och lägenheter, säger Magnus Gramstrup-Christensen från Svensk Areamätning AB.

För att slippa missförstånd kan kunden välja en mäklare eller mätkonsult som är diplomerad av SIS. Kunden kan ta reda på om boarean är uppmätt på rätt sätt genom att fråga om mätexperten är diplomerad eller genom att kolla upp om personen finns listad på SIS webbplats, www.sis.se.

Det finns även en broschyr som på ett enkelt sätt sammanfattar de regler som finns i standarden för areamätning, SS 21054:2009*. Obs! Uppgifterna i broschyren bygger på tidigare standard som nyligen ersatts  – oklart om och när en uppdaterad broschyr finns tillgänglig. Läs mer om den nya standarden SS 21054:2020 på www.sis.se/matabostad.

Organisationer som deltagit i arbetet med broschyren:
BoKunskap, Bostadsrätterna, Bostadsrättsägarnas Riksförbund, Bygganalys AB, Fastighetsmäklarförbundet FMF, Fastighetsnytt, Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Konsumentverket, Mäklarsamfundet, Riksbyggen, Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare, SABO, Samhällsbyggarna, SBR Byggingenjörerna, SIS, Swedish Standards Institute, Skatteverket och Svensk Areamätning AB.

Ladda ner broschyren här.

Om du har frågor om mätning och innehållet i standarden hänvisar vi dig som är enskild konsument till din lokala konsumentrådgivare och/eller till Konsumentverket och Boverket. Du kan även vända dig till din närmaste hyresgäst- eller bostadsrättsorganisation.

Relevanta länkar:
SIS kampanjsida för ”Så mäter du din bostad”
Standarden Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler, SS 21054:2009 (upphävd)