Så blir alla vinnare på ägt boende

Om fler kan äga sitt boende ökar den ekonomiska jämlikheten. Länder där en stor andel hushåll äger sin bostad har lägre förmögenhetsojämlikhet.  Alla vinner på det ägda boendet.

Sverige har varit ett klassresornas land. De senaste decennierna har utvecklingen gått i en annan riktning. Klyftorna ökar och segregationen tilltar.

En orsak är skillnaden mellan de som äger och de som inte äger sitt boende. Forskning visar att länder med en hög andel bostadsägande hushåll har lägre förmögenhetsojämlikhet

Utformningen av våra låneregler stänger framför allt ut svagare grupper från den ägda bostadsmarknaden. Om fler ges möjlighet att äga sin bostad stärker vi jämlikheten och skapar självständiga hushåll med motståndskraft. 

Äger många svenskar sitt boende?

Till skillnad från vad många verkar tro är hemägande inte särskilt utbrett i Sverige. Enligt SCB äger ungefär 65 procent av befolkningen sin bostad. Drygt 40 procentenheter av dessa bor i småhus, och drygt 20 procentenheter i bostadsrätter eller ägarlägenheter. Det är lågt jämfört med många andra länder. I Norge äger drygt 80 procent sitt boende och i Finland är andelen runt 70 procent. Detta trots att otaliga undersökningar visar samma sak. Majoriteten vill äga sitt boende. 

Ökat ägande, ökad jämlikhet

Istället för att underlätta för fler att äga sitt boende har en rad åtgärder som försvårar inträdet på bostadsmarknaden införts. Det är inte bara för yngre som tröskeln höjts, utan även familjebildare som vill flytta till ett småhus. Andelen hushåll i åldersgruppen 35 till 44 år som bor i ett småhus har fallit över tid. Minskningen sammanfaller med införandet av bolånetaket under 2010. Sedan dess har andelen 35 till 44-åringar som bor i ett småhus minskat med ungefär 16 procent. Minskningen accelererade under perioden 2016 till 2018, när de båda amorteringskraven infördes (Mäklarsamfundet, 2021). Sammantaget stänger kreditrestriktionerna i sin nuvarande utformning ute relativt breda grupper från den ägda marknaden, vilket gynnar de som redan befinner sig på insidan. Resultatet blir växande ekonomiska klyftor. 

Vill vi ge fler möjlighet till mer självständighet och att över tid bygga upp ett kapital som gör att hushåll står stadigt i ekonomiska upp- och nedgångar? Vill vi motverka ekonomiska och sociala klyftor? Vill vi att politiken ska utformas utifrån vad medborgarna själva säger att de vill och önskar? Då bör bostadspolitiken inriktas på att fler ska äga sitt boende, inte att klyftorna mellan de som äger och de som inte gör det ska vidgas.

 

Källförteckning

Statistiska Centralbyrån.Inkomstskillnaderna ökar i Sverige. https://www.scb.se/pressmeddelande/inkomstskillnaderna-okar-i-sverige/ (Hämtad 2023-10-24).

Waldenström, Daniel. Ägt boende: Bra investering som minskar klyftorna. Ekonomistas. 2023-03-14. https://ekonomistas.se/2023/03/14/agt-boende-bra-investering-som-minskar-klyftorna/ (Hämtad 2023-10-24).

 

Skapad 24 oktober 2023
Uppdaterad 25 oktober 2023