Regler för användning av Mäklarsamfundets logotype

Logotypen är varumärkesskyddad och annan användning är förbjuden.

Benämningen på ledamot är ”Ledamot Mäklarsamfundet”. Ledamots titel är "Fastighetsmäklare" och får ej kombineras med "diplomerad" eller liknande utan endast i kombinationen registrerad fastighetsmäklare. Titeln "Fastighetsmäklare" får dock kombineras med annan yrkesbenämning eller titel, förvärvad genom utbildning, t ex värderingsman, jur. kand., byggnadsingenjör etc. Ledamot får också kalla sig "Ledamot Mäklarsamfundet".

Användande av Mäklarsamfundets emblem

Rätten att använda Mäklarsamfundets emblem är personlig för marknadsföring av medlemskap i Mäklarsamfundet. Detaljregler om hur emblemet får användas grafiskt i trycksaker etc. utformas av Mäklarsamfundets styrelse.

Rätten till personligt användande av Mäklarsamfundets emblem tillkommer endast medlem enligt kategori 1, Ledamot och 2, fastighetsmäklarassistent (§§5.1 och 5.2). Rätten att använda Mäklarsamfundets emblem upphör omgående då ledamot beviljats utträde eller uteslutits.

Medlem som antagits som fastighetsmäklarassistent har rätt att använda Mäklarsamfundets emblem på eget visitkort. På visitkortet ska då anges titeln fastighetsmäklarassistent.

Tryckes logotypen i färg, ange den blå färgen PMS 287, så får du korrekt färgåtergivning.

Mäklarsamfundets logotype finns att ladda ner i olika filformat.

Skapad 13 juli 2018
Uppdaterad 12 februari 2019