Hundratusentals fler villor när äldre flyttar mer

Äldre bor i högst utsträckning i småhus. De bor ofta stort och en stor del av de äldre seniorerna har höga boendekostnader. Om den här gruppen skulle flytta mer som de själva uppger att de önskar så skulle villautbudet öka med cirka 247 000 villor. Det visar en ny rapport från Mäklarsamfundet.

I Mäklarsamfundets nya rapport ”Tre scenarier för äldres flyttar” har vi tagit hjälp av konsultbolaget WSP för att, med hjälp av tre framtidsscenarier, visa hur utbudet av småhus skulle påverkas om äldres flyttmönster förändras. 

-    Äldres flyttar är nyckeln till en bättre bostadsmarknad med tillräckliga flyttkedjor. Nyproduktionen motsvarar bara en procent av det befintliga bostadsbeståndet. Det går alltså inte att bygga bort bostadskrisen. Det krävs framför allt en mer effektiv omfördelning av de befintliga bostäderna. I rapporten visar vi konkret den stora potentialen i att fler äldre flyttar mer, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet. 

I rapporten tecknas en bild av en generationsklyfta på svensk bostadsmarknad som blir allt djupare. Det gäller både boendetyper, boendeyta och boendekostnad. Av de mellan 65-74 år bor 61% i småhus. I åldersgruppen 25-34 år är det knappt 30 procent som bor i småhus. På 1980-talet var det ungefär lika stora andelar i åldersgrupperna som bodde i småhus. Alla åldersgrupper förutom de över 55 år bor dessutom allt trängre. Den genomsnittliga boendeytan för en ensamstående senior boende i småhus är 111 kvadratmeter. Genomsnittet för hela befolkningen är cirka 46 kvadratmeter boyta per person. Av samtliga hushåll i landet är det drygt 8 procent som betalar mer än 40 procent av sin disponibla inkomst till boendet. Bland de över 84 år är det hela 30 procent, 78 000 personer, som betalar mer än 40 procent av disponibel inkomst till boendet. 

Det scenario där störst effekt på småhusutbudet uppnås handlar om att äldre flyttar mer i linje med hur de vill flytta. I många undersökningar och enkäter som genomförts på senare år har mellan 50-60 procent av de äldre uppgett att de vill flytta. I scenariot görs antagandet att mellan 15- 35 procent av de äldre flyttar. Det resulterar totalt i en utbudsökning med 247 700 villor.
 

Ökad flyttfrekvens bland äldre - effekt på småhusutbud

flyttsiffror

 

 

 

 

 

-    Det finns många trångbodda barnfamiljer som på grund av kreditrestriktioner, höga priser och lågt utbud inte har tillgång till villamarknaden trots goda inkomster. Om äldres flyttar ökar kan många villor frigöras för de som på grund av sin livssituation behöver dem bättre. För att det ska bli verklighet krävs framför allt två saker. För det första behövs ett bättre utbud av anpassade bostäder för äldre att flytta till och för det andra krävs att reavinstskatten tar hänsyn till hur länge man faktiskt bott i bostaden. För de som bott i sin bostad över 20 år borde ingen reavinstskatt tas ut, fortsätter Björn Wellhagen. 

Till rapporten


24 september 2020


För mer information kontakta:
Joakim Lusensky, Analys- och Kommunikationschef Mäklarsamfundet
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se
0733 80 72 12 

 

Skapad 5 oktober 2020
Uppdaterad 28 mars 2023