Flyttskatterapport

Bostäder är den bostadsfråga som debatteras mest just nu följt av sysselsättning och landets ekonomi. Det är inte så konstigt! Många saknar en bostad men vartannat hushåll bor dessutom fel. 33 procent bor större och 17 procent bor mindre än man önskar. 7 procent av Sveriges bostadsägare, 200 000 hushåll, har avstått från att sälja på grund av flyttskatterna. Mäklarsamfundet har tillsammans med Sveriges Byggindustrier låtit undersökningsföretaget Novus genomföra undersökningen.
 
– Problemet med flyttskatterna är att människor som vill flytta väljer att avstå när de märker att det blir ett stort hål i plånboken. Det känns helt fel att behöva ta lån för att kunna byta bostad i samma prisklass. Vår undersökning visar att flyttskatterna gör tröskeln för att byta bostad för hög, säger Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.
 
– Att folk avstår från att flytta skapar inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Det riskerar att även påverka arbetsmarknaden och därmed tillväxten. Det behöver byggas fler bostäder i alla kategorier men lägre flyttskatter vore ett sunt steg på vägen för att skapa mer önskvärda incitament som motiverar fler att flytta. Det skulle Sverige må bra av, avslutar Ingrid Eiken.

Läs hela rapporten här. 

Skapad 10 juli 2018
Uppdaterad 28 mars 2023