Brustna drömmar

Var kan samhällsbärarna köpa bostad?

Stigande bostadspriser i kombination med fler och tuffare kreditrestriktioner gör det allt svårare för vanliga löntagare i flera delar av landet att köpa en bostad. Mäklarsamfundet har undersökt möjligheterna för löntagare i samhällsbärande yrken att lånefinansiera ett bostadsköp i våra tre storstadsområden och tre pendlarkommuner. Resultatet är nedslående.

Till rapporten

Skapad 2 mars 2021
Uppdaterad 28 mars 2023