Trots återkommande larmrapporter - oförändrade priser

Mäklarinsikt är den enskilt största undersökningen riktad mot fastighetsmäklare på marknaden. Trots återkommande larmrapporter visar Mäklarinsikt för det första kvartalet 2019 att en stor andel av fastighetsmäklarna bedömer att både prisutveckling, utbud och efterfrågan kommer att vara oförändrat under januari-mars 2019. Men, en försiktigare marknad gör sig påmind. Fler fastighetsmäklare tror att utbudet kommer öka och efterfrågan minska på både bostadsrätts- och småhusmarknaden.

mi_2019_1.jpg- Under årets första kvartal bedömer 74 procent av mäklarna som förmedlar småhus att priserna kommer att vara oförändrade. 14 procent tror på sjunkande priser. Motsvarande andel för bostadsrätter är 68 respektive 24 procent. 49 procent av småhusmäklarna och 52 procent av bostadsrättsmäklarna bedömer att utbudet blir oförändrat under årets första kvartal. 28 procent av småhusmäklarna tror att efterfrågan kommer att öka. Motsvarande andel för bostadsrättsmarknaden är 19 procent.

- 46 procent av mäklarna bedömer att det tar 5-8 veckor att sälja ett småhus på deras lokala marknad. På bostadsrättsmarknaden bedömer drygt 52 procent att det tar 2-4 veckor att sälja en bostadsrätt på deras lokala marknad.

- 41 procent tror att de kommer att förmedla fler bostäder under det innevarande kvartalet än det förra. 23% tror att de kommer förmedla färre bostäder medan 36 procent tror på oförändrat antal affärer under kvartalet.

Underlaget till Mäklarinsikt kommer från frågor ställda till Mäklarsamfundets cirka 5900 medlemmar – landets fastighetsmäklare. Mäklarsamfundet har tagit fram rapporten Mäklarinsikt en gång i kvartalet sedan 2009. Det är Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden riktad till fastighetsmäklare. I undersökningen gör fastighetsmäklarna sina egna bedömningar om hur bostadsmarknaden kommer utvecklas och vad som påverkar den mest. Denna undersökning skickades ut den 14 januari till Mäklarsamfundets medlemmar och pågick till och med den 25 januari 2019. Den har besvarats av 975 fastighetsmäklare över hela landet. Prognosen avser perioden januari till och med mars 2019.

Mäklarinsikt 2019:1

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef Mäklarsamfundet, 073-380 72 12.