Mäklarna spår sjunkande priser under andra kvartalet

Majoriteten av fastighetsmäklarna tror på sjunkande priser och svagare efterfrågan på både småhus- och bostadsrättsmarknaden under årets andra kvartal. Över hälften tror att småhusutbudet förblir oförändrat. Motsvarande andel för bostadsrätter är 58 procent. Det visar Mäklarinsikt, Sveriges största undersökning bland fastighetsmäklare.

mi_2019_2_framsida.jpgI den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får Mäklarsamfundets medlemmar svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. För det andra kvartalet 2019 har 847 fastighetsmäklare över hela landet svarat på frågor om bland annat prisutveckling, utbud och efterfrågan. Det gör Mäklarinsikt till Sveriges största undersökning bland fastighetsmäklare. Inför årets andra kvartal bedömer majoriteten av mäklarna att såväl pris som efterfrågan kommer att sjunka på både småhus- och bostadsrättsmarknaden. 51 procent av mäklarna tror att utbudet av småhus kommer att vara oförändrat. På bostadsrättsmarknaden tror däremot en majoritet (58%) att utbudet kommer att minska, antingen genom snabbare försäljningar eller att färre objekt kommer ut på marknaden. 

Mäklarinsikt 2019:2 i korthet

•    79 procent av fastighetsmäklarna på småhusmarknaden tror på sjunkande priser. Motsvarande andel för bostadsrätter är 81 procent. 20 procent av småhusmäklarna tror på oförändrade priser, att jämföra med 16 procent för de mäklare som förmedlar bostadsrätter. Inför förra kvartalet bedömde endast 14 procent av mäklarna att de trodde på sjunkande småhuspriser. Motsvarande andel för bostadsrätter var 24 procent.  

•    Hälften av mäklarna (51%) tror att utbudet av småhus kommer vara oförändrat under kvartalet. Motsvarande andel för bostadsrättsmarknaden är 38 procent.  
 

Ta del av hela rapporten här.

För mer information, kontakta:

Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef Mäklarsamfundet
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se 
073-380 72 12
 

Skapad 5 april 2019
Uppdaterad 1 juli 2019