Chat-GPT för fastighetsmäklare

Effektivisera ditt arbete med hjälp av AI – En introduktion till Chat-GPT för fastighetsmäklare

Halvdag

Föreläsare: André Andersson, Scribill

Välkommen till en introduktion till Chat-GPT. Kursen är anpassad för fastighetsmäklare och hålls av André Andersson från företaget Scribill. Scribill är ledande inom AI-utbildning och förbereder dig och ditt företag för att framgångsrikt implementera och använda ChatGPT i ditt dagliga arbete.

Utbildningen ger dig en grund i hur AI kan utveckla och förbättra dina arbetsprocesser med hjälp av Chat-GPT. Du får konkreta exempel på hur du som fastighetsmäklare kan dra nytta av den nya tekniken för att effektivisera och utveckla ditt arbete.

Vi ses i Zoom mellan 09.30-12.30 med uppehåll för pauser. Länk skickas per mejl dagen innan.

1200 kr exkl moms
1000 kr exkl moms