Bostadsrättens indirekta nettoskuld - Hur ska du som fastighetsmäklare göra?

Webinariet är inspelat och du som är medlem kan se det här.

Från och med den 1 januari 2023 är landets fastighetsmäklare skyldiga att vid förmedling av en bostadsrätt ange en uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning i objektsbeskrivningen. Hur denna skyldighet ska tillämpas i praktiken är inte helt självklart. Revisor Margareta Kleberg reder ut begreppen.