Förmedling av nyproduktion

Förmiddagen kommer att ägnas åt bostadsrätter och eftermiddagen åt småhus. Kursen riktar sig till fastighetsmäklare som förmedlar nyproduktion och kommer att behandla de särskilda frågeställningar som uppkommer vid sådan förmedling.

Kursen kommer bl.a. att behandla följande områden:

Bostadsrätt:
Förmedlingsuppdragets utformning (möjlighet till ramavtal, vem är egentligen avtalspart)
Ska man använda sig av s.k. bokningsavtal – vilken rättslig effekt har de?
Förhandsavtal/upplåtelseavtal
Hanteringen av handpenning och eventuell erlagd ”bokningsavgift”
Vad händer om förvärvaren vill dra sig ur eller sälja innan tillträde?

Småhus:
Förmedlingsuppdragets utformning (möjlighet till ramavtal, vem är egentligen avtalspart)
Kan man överhuvudtaget skriva s.k. boknings- eller reservationsavtal (jmf skriftlighetskravet)
Ett heltäckande avtal eller ett köpekontrakt och ett entreprenadavtal?
Olika typer av kopplingsklausuler mellan köpekontrakt och entreprenadavtal. Vad händer om köparen vill dra sig ur eller sälja om innan tillträde?"

Utbildare: Niklas Rollgard, chefsjurist Mäklarsamfundet

Kursen startar 09.30 och avslutas ca 16.30. 
Pris medlemmar: 4 900 kr + moms
Pris övriga: 5 900 kr + moms
Plats: Kursen genomförs digitalt via Zoom

Niklas Rollgard

Niklas Rollgard

Chefsjurist Mäklarsamfundet