NCC Property Development AB (Region Stockholm)

Vallgatan 3
17080 Solna

Tel: 58553012