Förändrade flyttdagar

Rekommendation beträffande förläggande av datum för tillträden i samband med fastighets- och nyttjanderättsöverlåtelser.

Banker och fastighetsmäklare har gemensamt konstaterat att finansbranschen och mäklarbranschen upplever flera problem (t.ex. långa väntetider för mäklare, kunder och banker samt onödigt stor arbetsbelastning vissa dagar) med dagens hantering, där flertalet av alla tillträden sker vissa kalenderdagar (främst 30:e, 31:a och 1:a men även 15:e). För att lösa dessa problem har ett branschövergripande samarbete mellan banker och mäklare inletts. Detta har hittills resulterat i en beskrivning av ett önskat läge samt flera förbättringsaktiviteter med syfte att minska belastningen under de stora och kritiska dagarna.

Mäklarsamfundet har genomfört en undersökning hos sina fastighetsmäklare om beteenden kring fastställande av tillträdesdag och där visar det sig att 64 % av mäklarna gärna ser annan dag än de traditionella samt att 84 % av mäklarna tror sig kunna påverka vilken tillträdesdag som bestäms. Den enskilt största faktorn som idag bestämmer tillträdesdagen är att det sker av gammal hävd.

Rekommendation
Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF rekommenderar anslutna fastighetsmäklare att verka för att datum för tillträden i samband med fastighets- och nyttjanderättsöverlåtelser förläggs jämnt över kalendermånaden.

februari 2011

Skapad 13 juli 2018
Uppdaterad 14 februari 2019