Bostadsstatistik från Sveriges mäklare

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige.

Svensk Mäklarstatistik hämtar kontraktsdata om varje bostadsförsäljning, oavsett om de annonserats eller inte, direkt från fastighetsmäklarnas affärssystem var fjärde timme dygnet runt, året om. Det innebär att statistiken baseras på garanterade slutpriser. På vårt uppdrag hämtar sen SCB - Statistiska Centralbyrån, månatligen all data och producerar den statistik som vi sedan publicerar i pressmeddelanden och på vår hemsida, strax efter varje månadsskifte. Statistiken baseras på kontraktsinformationen, inte tillträdet (som är det officiella datumet för köpet), vilket innebär att vår statistik speglar den aktuella marknadssituationen. Statistik som baseras på tillträdesdatumet, vilket myndigheternas statistik gör, innebär för fastigheter en fördröjning på 3-5 månader efter kontraktstillfället. 

Kombinationen av de inhämtade garanterade slutpriserna från Sveriges alla mäklare, från norr till söder, baserade på kontraktstillfället och SCB:s framställande tryggar för att vår statistik är högaktuell, trovärdig och täcker bostadspriserna i hela landet.

www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. För bostadsrätter finns även statistik över stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationen Mäklarsamfundet.

Skapad 2 oktober 2023
Uppdaterad 2 oktober 2023