Ansvarsförsäkring för fastighetsmäklare

Sedan 1984 har Mäklarsamfundet en för sina medlemmar kollektivt upphandlad ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Möjlighet finns för samtliga fastighetsmäklare som är medlemmar i Mäklarsamfundet att anslutas till den av Mäklarsamfundet upphandlade försäkringen, nedan benämnd som Mäklarsamfundets grundpaket.

Grundpaketet är sammansatt för att ge en bred omfattning till en förmånlig premie. I grundpaketet finns en försäkring som i första hand täcker det ansvar som kan träffa fastighetsmäklaren i enlighet med fastighetsmäklarlagen. Försäkringen som Mäklarsamfundet har upphandlat har alltid erbjudit ett högre försäkringsbelopp än vad fastighetsmäklarlagen kräver. Från 1 januari 2024 har försäkringsbeloppet höjts ytterligare till att nu vara 3 000 000 kr per skadetillfälle avseende ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada enligt FML.

I grundpaketet ingår:

  • Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada enligt FML
  • Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för utökad verksamhet
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Temporär försäkring
  • Stand-by försäkring

Grundpaketet är utökat till att även omfatta ansvar ren förmögenhetsskada för viss angiven verksamhet som är utanför FML, såsom till exempel förmedling av köp och försäljning av lös egendom, uppdrag vid så kallad exekutiv underhandsförsäljning och fristående värdering. För en komplett beskrivning, se nedan. 

Rättsskyddsförsäkringen, som ingår i grundpaketet, täcker processkostnader som kan uppkomma i samband med fastighetsmäklarens förmedlingsverksamhet intill ett belopp om 300 000 kr per tvist/ fastighetsmäklare. Som ett exempel kan nämnas provisionstvister. En förutsättning är dock att ersättningen inte utgår ur annan försäkring – t ex ansvarsförsäkringen. Försäkringen omfattar biträdeskostnader i tillsynsärenden, det vill säga, prövningar i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd och dess överinstanser. 

Försäkringsgivare för grundförsäkringen är If Skadeförsäkring AB och försäkringsförmedlare är WTW.

För en komplett beskrivning av grundpaketets premie, omfattning, gällande försäkringsbelopp och självrisker för respektive omfattning:

Mäklarsamfundets försäkringsprogram

Ansökan försäkring

Frågor avseende anslutning till grundförsäkringen – Kontakta Mäklarsamfundet

Martina Lindberg
Martina Lindberg
Medlemsansvarig, Krets- och företagskontakt
Skapad 9 november 2023
Uppdaterad 4 april 2024