Ägda bostäder är hållbara bostäder

Ägda bostäder är ofta bättre underhållna och slits mindre än hyresbostäder. Bostadsägande tenderar också att få positiva effekter för närområdet, när social förväntan gör att fler underhåller sina bostäder och ytorna i anslutning till det. Det visar en växande forskningslitteratur.

Ägda bostäder beskrivs ofta som bättre underhållna och slits mindre än hyrda bostäder. Forskare har börjat undersöka upplåtelseformens betydelse för underhåll av bostaden, bland annat genom att mäta slitage och värdeminskning. Mycket tyder på att hemägare har starkare incitament att ta bättre hand om sina bostäder. Ett område som utforskats mer är hur förväntningarna som finns på hemägare att underhålla sina hem påverkar bostaden och grannskapet.

Socialt tryck stärker underhåll och förbättringsåtgärder

I en studie av William M. Rohe och Leslie S. Stuart identifieras flera anledningar till att hemägare förväntas underhålla sina hem i större utsträckning än hyresgäster och hyresvärdar. Bostadens skick och attraktivitet är en spegling av ägarens sociala status och karaktär eftersom ägaren har fullt ansvar för bostaden medan hyresgäster kan hålla hyresvärden ansvarig för bristande underhåll. Hemägare har ofta starkare band till grannområdet jämfört med hyresgäster eller hyresvärdar och upplever en social förväntan på att underhålla sin bostad till en åtminstone lägsta nivå för kvarteret. När reparationer och förbättringar ska utföras är det mer sannolikt att hemägaren förlitar sig på den egna arbetskraften jämfört med hyresvärden. För hemägaren är det också möjligt att förutse vilka underhållsåtgärder som förbättrar bostaden till skillnad från hyresvärden som inte kan bedöma på förhand vilka underhållsåtgärder som uppskattas av hyresgästerna. Sambandet mellan underhåll av bostaden och ekonomisk avkastning vid uppsägning av boendet är tydligare för hemägaren medan den ekonomiska effekten för en hyresgäst vid undermåligt underhåll oftast är begränsad till summan av depositionen.

Nya drivkrafter, nytt beteende

Hemägare tar hand om sina hem i större utsträckning eftersom de får ut vinsten som uppstår av en underhållen bostad, enligt en studie av Edward N. Coulson. Att bli hemägare leder till ett förändrat beteende gentemot bostaden eftersom det bildas nya ekonomiska drivkrafter. Coulson förklarar det med en modell där människor kategoriseras som slarviga eller ordentliga. En slarvig hemägare får betala för sitt beteende med ett lägre försäljningspris medan en ordentlig hemägare belönas med ett högre försäljningspris. En hyresvärd kan däremot inte på förhand avgöra huruvida en slarvig eller ordentlig hyresgäst flyttar in och tvingas därför höja hyran för samtliga hyresgäster för att ta höjd för eventuella underhållsåtgärder. Den som är mån om att underhålla sin bostad kan därför lockas lite extra av att äga sitt hem eftersom det innebär att man själv bestämmer nivån för underhåll och slipper vara med och betala för när andra människor inte underhåller sina hem i tillräcklig utsträckning.

Många fördelar med hemägarskap

Anledningarna till att hemägare förväntas underhålla och förbättra sina bostäder är många och skapar i förlängningen positiva effekter på flera plan. Den som äger sin bostad förväntas ta ett stort ansvar för bostadens skick, underhålla sin bostad enligt kvarterets standard, självständigt utföra reparationer, förutse vilka insatser som förbättrar bostaden och har dessutom starka ekonomiska incitament för att underhålla hemmet. Hemägarskapet motiverar människor att ta ordentligt hand om sina bostäder eftersom det lönar sig i slutändan. 

Vi tenderar att värdera det vi själva äger högt och argumenten för att ta väl hand om det vi äger är starka. Att äga sitt boende kommer med förväntningar, ansvar och motivation, vilket är positivt för individen, grannskapet och samhället. Det finns många fördelar med att göra det möjligt för fler att äga sin bostad.

 

Källförteckning

Coulson, N. Edward. Housing Policy and the Social Benefits of Homeownership. Federal Reserve Bank of Philadelphia: Business Review Q2 2002:7-16. https://core.ac.uk/download/pdf/6648714.pdf (hämtad 2023-09-27)

Rohe, William M och Stewart, Leslie S. Homeownership and Neighborhood Stability. Housing Policy Debate. Vol 7, nr 1, 1996: 37-81. https://static1.squarespace.com/static/56b161a622482e966ff4db63/t/59e1207f32601e172d4ec1f4/1507926144073/homeownership-and-neighborhood-stability.pdf (hämtad 2023-09-27)

Waldenström, Daniel. Ägt boende: Bra investering som minskar klyftorna. Ekonomistas. https://ekonomistas.se/2023/03/14/agt-boende-bra-investering-som-minskar-klyftorna/ (hämtad 2023-10-02)

 

Skapad 24 oktober 2023
Uppdaterad 24 oktober 2023